Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
prМКС HD 60364-7-702:2012/AA:2018
HD 60364-7-702:2010/prAA:2018
English
Проект 
2018-12-31 
с.
0 MKD 
PDF
Нисконапонски електрични инсталации – Дел 7-702: Барања за специјални инсталации или локации – Базени и фонтани
МКС 52056-8-5:2015
CLC/TS 52056-8-5:2015
English
Публикуван 
2015-10-30 
26 с.
1096 MKD 
PDF
Размена на податоци за мерење на електрична енергија - DLMS/COSEM пакет – Дел 8-5: Теснопојсни OFDM PLC профили за G3-PLC мрежи
МКС 52056-8-7:2015
CLC/TS 52056-8-7:2015
English
Публикуван 
2015-10-30 
43 с.
1399 MKD 
PDF
Размена на податоци за мерење на електрична енергија - DLMS/COSEM пакет – Дел 8-7: Прилагодувачки multi-carrier прочирен спектар на PLC профил за CX1 мрежи
МКС CEN/TR 17167:2018
CEN/TR 17167:2018
English
Публикуван 
2018-09-30 
87 с.
1966 MKD 
PDF
Комуникациски системи за броила - Придружени ТИ на ЕN 13757-2,-3 и -7, примери и дополнителни информации
МКС EN 1366-11:2018
EN 1366-11:2018
English
Публикуван 
2018-07-30 
32 с.
1210 MKD 
PDF
Тестирања на отпорност на пожар на инсталациите во објект – Дел 11: Системи за заштита од пожар за кабелски системи и придружени компоненти
МКС EN 13757-2:2018
EN 13757-2:2018
English
Публикуван 
2018-09-30 
30 с.
1210 MKD 
PDF
Комуникациски систем за мерачи - Дел 2: Жичена M-Bus комуникација
МКС EN 13757-3:2018
EN 13757-3:2018
English
Публикуван 
2018-09-30 
104 с.
2117 MKD 
PDF
Комуникациски систем за мерачи и далечинско читање на мерачи - Дел 3: Апликациски протоколи
МКС EN 50174-2:2009
EN 50174-2:2009
English
Публикуван 
2009-11-30 
66 с.
1701 MKD 
PDF
Информациска технологија - Инсталација на кабли - Дел 2: Планирање на инсталација и практика во внатрешноста на зградите
МКС EN 50174-2:2009/A1:2011
EN 50174-2:2009/A1:2011
English
Публикуван 
2011-04-30 
52 с.
1550 MKD 
PDF
Информациска технологија - Инсталација на кабли - Дел 2: Планирање на инсталација и практика во внатрешноста на зградите Амандман 1
МКС EN 50174-2:2009/A2:2015
EN 50174-2:2009/A2:2014
English
Публикуван 
2015-12-30 
с.
0 MKD 
PDF
МКС EN 50174-2:2009/AC:2011
EN 50174-2:2009/A1:2011/AC:2011
English
Публикуван 
2011-11-30 
5 с.
0 MKD 
PDF
Информациска технологија - Инсталација на кабли - Дел 2: Планирање на инсталација и практика во внатрешноста на зградите-Коригендум
МКС EN 50174-2:2011
EN 50174-2:2000
English
Повлечен 
2011-11-30 
47 с.
1474 MKD 
PDF
Информациска технологија - Инсталација на кабли - Дел 2: Планирање на инсталација и практика во внатрешноста на зградите
МКС EN 50174-2:2018
EN 50174-2:2018
English
Публикуван 
2018-09-30 
106 с.
2117 MKD 
PDF
Информациска технологија - Инсталација на кабли - Дел 2: Планирање на инсталација и практика во внатрешноста на зградите
English
Повлечен 
2009-11-30 
27 с.
1134 MKD 
PDF
Примена на заземјување со еднаков потенцијал кај згради со опрема за Информациска технологија (идентичен со EN 50310:2006)
English
Публикуван 
2010-12-30 
35 с.
1248 MKD 
PDF
Апликации за изедначување на потенцијалот и заземјувањето во згради со опрема за информатичка технологија (идентичен со EN 50310:2010)
English
Публикуван 
2016-05-30 
47 с.
1474 MKD 
PDF
Апликации за изедначување на потенцијалот и заземјувањето во згради со опрема за информатичка технологија (идентичен со EN 50310:2010)
МКС EN 50470-1:2009
EN 50470-1:2006
English
Публикуван 
2009-05-30 
55 с.
1550 MKD 
PDF
Опрема за електрични мерења (наизменична струја) -- Дел 1: Општи барања, испитувања и услови за испитување - Мерна опрема ( индекси на класа A, B и C) (идентичен со EN 50470-1:2006)
МКС EN 50470-1:2009/A1:2018
EN 50470-1:2006/A1:2018
English
Публикуван 
2018-12-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Опрема за електрични мерења (наизменична струја) - Дел 1: Општи барања, испитувања и услови за испитување - Мерна опрема (индекси на класа A, B и C)
МКС EN 50470-2:2006/A1:2018
EN 50470-2:2006/A1:2018
English
Публикуван 
2018-12-30 
с.
0 MKD 
PDF
Опрема за електрични мерења (наизменична струја) - Дел 2: Посебни барања - Електромеханички броила за активна енергија (индекси на класа А и В)
МКС EN 50470-2:2009
EN 50470-2:2006
English
Публикуван 
2009-05-30 
25 с.
1096 MKD 
PDF
Опрема за електрични мерења (наизменична струја) -- Дел 2: Посебни барања - Електромеханички броила за активна енергија (индекси на класа А и В) (идентичен со EN 50470-2:2006)

178 најдени, страна 1 од 9 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7