Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
Macedonian
Публикуван 
2016-12-30 
20 с.
945 MKD 
PDF
Лифтови и ескалатори - Речник
Macedonian
Публикуван 
2017-12-30 
2 с.
0 MKD 
PDF
Лифтови и ескалатори - Речник - Коригендум
English
Повлечен 
2006-04-30 
с.
0 MKD 
PDF
Безбедносни правила при изработка и монтажа на ескалатори и подвижни ленти за луѓе
МКС EN 115:2006/A1:2006
EN 115:1995/A1:1998
English
Повлечен 
2006-04-30 
с.
0 MKD 
PDF
Безбедносни правила при изработка и монтажа на ескалатори и подвижни ленти за луѓе
МКС EN 115:2006/A2:2006
EN 115:1995/A2:2004
English
Повлечен 
2006-04-30 
7 с.
567 MKD 
PDF
Безбедносни правила при изработка и монтажа на ескалатори и подвижни ленти за луѓе
English
Повлечен 
2009-05-30 
91 с.
1966 MKD 
PDF
Безбедносни правила при изработка и монтажа на ескалатори и подвижни ленти за луѓе
МКС EN 115-1:2012+A1:2012
EN 115-1:2008+A1:2010
English
Повлечен 
2012-05-30 
93 с.
1966 MKD 
PDF
Безбедност на ескалатори и подвижни ленти за луѓе – Дел 1: Конструкција и инсталација
English
Публикуван 
2017-12-30 
114 с.
2117 MKD 
PDF
Безбедност на ескалатори и подвижни ленти за луѓе – Дел 1: Конструкција и инсталација
English
Публикуван 
2012-05-30 
31 с.
1210 MKD 
PDF
Безбедност на ескалатори и подвижни ленти за луѓе – Дел 2: Правила за подобрување на безбедноста на постоечките ескалатори и подвижни ленти за луѓе
English
Повлечен 
2005-10-30 
с.
0 MKD 
PDF
Електромагнетна компатибилност - Стандард за група на производи за лифтови, ескалатори и патнички транспортери - Емисија
English
Повлечен 
2006-11-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Електромагнетна компатибилност - Стандард за група производи за лифтови, ескалатори и патнички транспортери - Емисија
English
Публикуван 
2014-07-30 
18 с.
870 MKD 
PDF
Електромагнетна компатибилност - Стандард за група производи за лифтови, ескалатори и подвижни ленти за луѓе - Емисија
English
Повлечен 
2005-10-30 
с.
0 MKD 
PDF
Електромагнетна компатибилност – Стандард за група на производи за лифтови, ескалатори и патнички транспортери – Имунитет (идентичен со EN 12016:1998)
English
Повлечен 
2006-06-30 
22 с.
999 MKD 
PDF
Електромагнетна компатибилност - Стандард за група производи за лифтови, ескалатори и подвижни патеки - Имунитет (идентичен со EN 12016:2004)
English
Публикуван 
2013-10-30 
24 с.
1096 MKD 
PDF
Електромагнетна компатибилност - Стандард за група производи за лифтови, ескалатори и подвижни патеки - Имунитет
МКС EN 12016+A1:2009
EN 12016:2004+A1:2008
English
Повлечен 
2009-05-30 
24 с.
1096 MKD 
PDF
Електромагнетна компатибилност - Стандард за група производи за лифтови, ескалатори и подвижни патеки - Имунитет
МКС EN 12158-1:2006
EN 12158-1:2000
English
Повлечен 
2006-04-30 
с.
0 MKD 
PDF
Градежни дигалки за транспорт на стоки – Дел 1: Дигалки со пристапни платформи
МКС EN 12158-1+A1:2012
EN 12158-1:2000+A1:2010
English
Публикуван 
2012-05-30 
63 с.
1701 MKD 
PDF
Градежни дигалки за транспорт на стоки – Дел 1: Дигалки со пристапни платформи
МКС EN 12158-2:2006
EN 12158-2:2000
English
Повлечен 
2006-04-30 
с.
0 MKD 
PDF
Градежни дигалки за транспорт на стоки – Дел 2: Коси дигалки со непристапни уреди за носење товар
МКС EN 12158-2+A1:2012
EN 12158-2:2000+A1:2010
English
Публикуван 
2012-05-30 
39 с.
1323 MKD 
PDF
Градежни дигалки за транспорт на стоки – Дел 2: Коси дигалки со непристапни уреди за носење товар

121 најдени, страна 1 од 7 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7