Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
English
Отфрлен проект 
2016-09-30 
с.
0 MKD 
PDF
Тестови за пожарна отпорност за не носечки елементи - Дел 6:Празнина бариери
English
Повлечен 
2008-05-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Реакција на тестови на пожар на градежни производи - Постапки за подготовка и општи правила за избор на подлоги (идентичен со EN 13238:2001)
English
Публикуван 
2010-11-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Реакција на тестови на пожар на градежни производи - Постапки за подготовка и општи правила за избор на подлоги
МКС EN 13381-1:2015
EN 13381-1:2014
English
Публикуван 
2015-04-30 
47 с.
1474 MKD 
PDF
Методи на испитување за определување на придонесот кон пожарната отпорност на конструктивните елементи – Дел 1: Хоризонтални заштитни мембрани
МКС EN 13381-2:2015
EN 13381-2:2014
English
Публикуван 
2015-04-30 
35 с.
1248 MKD 
PDF
Методи на испитување за одредување на придонес за пожарна отпорност на конструктивни елементи - Дел 2: Вертикални заштитни мембрани
МКС EN 13381-3:2015
EN 13381-3:2015
English
Публикуван 
2015-05-30 
66 с.
1701 MKD 
PDF
Методи на испитување за одредување на придонес за пожарна отпорност на конструктивни елементи - Дел 3: Применета заштита на бетонски елементи
МКС EN 13381-4:2013
EN 13381-4:2013
English
Публикуван 
2013-08-30 
83 с.
1966 MKD 
PDF
Методи на испитување за одредување на придонес за пожарна отпорност на конструктивни елементи - Дел 4: Применета пасивна заштита на челични елементи
МКС EN 13381-5:2015
EN 13381-5:2014
English
Публикуван 
2015-03-30 
38 с.
1323 MKD 
PDF
Тест методи за одредување на придонес за пожарна отпорност на конструктивни елементи - Дел 5: Применета заштита на композитни елементи од бетон и профилиран челичен лим
МКС EN 13381-6:2012
EN 13381-6:2012
English
Публикуван 
2012-12-30 
24 с.
1096 MKD 
PDF
Методи на испитување за одредување на придонес за пожарна отпорност на конструктивни елементи - Дел 6: Применета заштита на челични столбови полнети со бетон
МКС EN 13381-8:2011
EN 13381-8:2010
English
Повлечен 
2011-11-30 
81 с.
1966 MKD 
PDF
Тест методи за определување на влијанието на конструктивните елементи врз пожарната отпорност- Дел 8: Применета заштита на челични елементи
МКС EN 13381-8:2013
EN 13381-8:2013
English
Публикуван 
2013-08-30 
76 с.
1814 MKD 
PDF
Методи на испитување за одредување на влијанието на пожарната отпорност на конструктивните елементи- Дел 8: Применета реактивна заштита на челични елементи
МКС EN 13381-9:2015
EN 13381-9:2015
English
Публикуван 
2015-09-30 
40 с.
1323 MKD 
PDF
Методи на испитување за одредување на придонес за пожарна отпорност на структурни елементи - Дел 9:Применет систем за противпожарна заштита на челични греди со веб отвори
МКС EN 13501-1:2008
EN 13501-1:2007
English
Повлечен 
2008-05-30 
52 с.
1550 MKD 
PDF
Пожарна класификација на градежни производи и градежни елементи - Дел 1: Класификација според податоци од реакција на тестови на пожар (идентичен со EN 13501-1:2007)
МКС EN 13501-1+A1:2010
EN 13501-1:2007+A1:2009
English
Публикуван 
2010-11-30 
53 с.
1550 MKD 
PDF
Пожарна класификација на градежни производи и градежни елементи - Дел 1: Класификација според податоци од реакција на тестови на пожар
МКС EN 13501-2:2008
EN 13501-2:2007
English
Повлечен 
2008-05-30 
79 с.
1814 MKD 
PDF
Пожарна класификација на градежни производи и градежни елементи -Дел 2: Класификација според тестови на пожарна отпорност, со исклучок на системите за вентилирање (идентичен со EN 13501-2:2007)
МКС EN 13501-2:2016
EN 13501-2:2016
English
Публикуван 
2016-07-30 
79 с.
1814 MKD 
PDF
Пожарна класификација на градежни производи и градежни елементи -Дел 2: Класификација според тестови на пожарна отпорност, со исклучок на системите за вентилирање
МКС EN 13501-2+A1:2010
EN 13501-2:2007+A1:2009
English
Повлечен 
2010-11-30 
80 с.
1814 MKD 
PDF
Пожарна класификација на градежни производи и градежни елементи -Дел 2: Класификација според тестови на пожарна отпорност, со исклучок на системите за вентилирање (идентичен со EN 13501-2:2007+A1:2009)
МКС EN 13501-3:2008
EN 13501-3:2005
English
Повлечен 
2008-05-30 
19 с.
945 MKD 
PDF
Пожарна класификација на градежни производи и градежни елементи -Дел 3: Класификација според тестови на пожарна отпорност на производи и елементи употребени во инсталациски системи во објектите: канали за обезбедување на пожарна отпорност и придушувачи н
МКС EN 13501-3+A1:2010
EN 13501-3:2005+A1:2009
English
Публикуван 
2010-11-30 
20 с.
945 MKD 
PDF
Пожарна класификација на градежни производи и градежни елементи -Дел 3: Класификација според тестови на пожарна отпорност на производи и елементи употребени во инсталациски системи во објектите: пожарно отпорни канали и придушувачи на пожари
МКС EN 13501-4:2008
EN 13501-4:2007
English
Повлечен 
2008-05-30 
29 с.
1134 MKD 
PDF
Пожарна класификација на градежни производи и градежни елементи -Дел 4: Класификација според тестови на пожарна отпорност на системите за контрола на чад (идентичен со EN 13501-4:2007)

179 најдени, страна 1 од 9 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7