Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN 50085-1:2006
EN 50085-1:1997
English
Повлечен 
2006-06-30 
7 с.
567 MKD 
PDF
Отворени и затворени кабелски системи за електрични инсталации - Дел 1: Општи барања (идентичен со EN 50085-1:1997)
МКС EN 50085-1:2006/A1:2012
EN 50085-1:1997/A1:1998
English
Повлечен 
2012-11-30 
2 с.
378 MKD 
PDF
Отворени и затворени системи за електрични инсталации - Дел 1: Општи барања
МКС EN 50085-1:2007
EN 50085-1:2005
English
Публикуван 
2007-09-30 
43 с.
1399 MKD 
PDF
Отворени и затворени кабелски системи за електрични инсталации - Дел 1: Општи барања (идентичен со EN 50085-1:2005)
МКС EN 50085-1:2007/A1:2015
EN 50085-1:2005/A1:2013
English
Публикуван 
2015-09-30 
с.
0 MKD 
PDF
Геометриски спецификации на производи (GPS) - Инспекција со мерење на делови за обработка и мерна опрема - Дел 1: Правила за одлучување со кои се докажува сообразност(усогласеност) или несообразност(неусогласеност) со спецификациите
МКС EN 50085-2-1:2008
EN 50085-2-1:2006
English
Публикуван 
2008-11-30 
24 с.
1096 MKD 
PDF
Отворени и затворени системи за електрични инсталации - Дел 2-1: Отворени и затворени системи за електрични инсталации наменети за монтажа на ѕидови и плафони (тавани) (идентичен со EN 50085-2-1:2006)
МКС EN 50085-2-1:2008/A1:2012
EN 50085-2-1:2006/A1:2011
English
Публикуван 
2012-11-30 
4 с.
416 MKD 
PDF
Отворени и затворени системи за електрични инсталации - Дел 2-1: Отворени и затворени системи за електрични инсталации наменети за монтажа на ѕидови и плафони (тавани) (идентичен со EN 50085-2-1:2006)
МКС EN 50085-2-2:2009
EN 50085-2-2:2008
English
Публикуван 
2009-10-31 
31 с.
1210 MKD 
PDF
Отворени и затворени кабелски системи за електрични инсталации – Дел 2-2: Посебни барања за отворени и затворени кабелски системи наменети за монтирање подподно, во ниво на под или над под (идентичен со EN 50085-2-2:2008)
МКС EN 50085-2-3:2006
EN 50085-2-3:1999
English
Повлечен 
2006-12-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Отворени и затворени системи за водење кабли во електрични инсталации - Дел 2-3 : Посебни барања за отворени системи со раздвоени секции наменети за поставување во разводни ормари.(идентичен со EN 50085-2-3:1999)
МКС EN 50085-2-3:2012
EN 50085-2-3:2010
English
Публикуван 
2012-09-30 
17 с.
870 MKD 
PDF
Отворени и затворени кабелски системи за електрични инсталации — Дел 2-3: Посебни барања за отворени системи со раздвоени секции наменети за поставување во разводни ормари
МКС EN 50085-2-4:2009
EN 50085-2-4:2009
English
Публикуван 
2009-12-30 
27 с.
1134 MKD 
PDF
Отворени и затворени кабелски системи за електрични инсталации - Дел 2-4: Посебни барања за приклучни столбови и приклучни места (идентичен со EN 50085-2-4:2009)
МКС EN 50086-2-1:2006
EN 50086-2-1:1995
English
Повлечен 
2006-06-30 
2 с.
378 MKD 
PDF
Цевни системи за разведување кабли - Дел 2-1: Посебни барања за крути цевни системи
МКС EN 50086-2-1:2006/A11:2006
EN 50086-2-1:1995/A11:1998
English
Повлечен 
2006-06-30 
2 с.
378 MKD 
PDF
Цевни системи за разведување кабли - Дел 2-1: Посебни барања за крути цевни системи
МКС EN 50086-2-2:2006
EN 50086-2-2:1995
English
Повлечен 
2006-06-30 
2 с.
378 MKD 
PDF
Цевни системи за разведување кабли - Дел 2-2: Посебни барања за свитливи цевни системи
МКС EN 50086-2-2:2006/A11:2006
EN 50086-2-2:1995/A11:1998
English
Повлечен 
2006-06-30 
2 с.
378 MKD 
PDF
Цевни системи за разведување кабли - Дел 2-2: Посебни барања за свитливи цевни системи
МКС EN 50086-2-3:2006
EN 50086-2-3:1995
English
Повлечен 
2006-06-30 
2 с.
378 MKD 
PDF
Цевни системи за разведување кабли - Дел 2-3 : Посебни барања за флексибилни цевни системи
МКС EN 50086-2-3:2006/A11:2006
EN 50086-2-3:1995/A11:1998
English
Повлечен 
2006-06-30 
2 с.
378 MKD 
PDF
Цевни системи за разведување кабли - Дел 2-3 : Посебни барања за флексибилни цевни системи
МКС EN 50086-2-4:2006/A1:2006
EN 50086-2-4:1994/A1:2001
English
Повлечен 
2006-06-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Цевни системи за разведување кабли - Дел 2-4 : Посебни барања за цевни системи поставени во земја
English
Повлечен 
2006-06-30 
24 с.
1096 MKD 
PDF
Шелни за електрични инсталации (идентичен со EN 50368:2003)
English
Публикуван 
2008-02-28 
25 с.
1096 MKD 
PDF
Заптивни плаштирачки системи за кабел (идентичен со EN 50369:2005)
English
Публикуван 
2009-12-30 
14 с.
756 MKD 
PDF
Покривни облоги и покривни ленти за заштита и предупредувачки ознаки за лоцирање на закопани кабли или закопани спроводници кај подземни инсталации (идентичен со EN 50520:2009)

52 најдени, страна 1 од 3 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3