Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
prМКС EN 60320-3:2014/A1:2017
EN 60320-3:2014/FprA1:2018
English
Проект 
2018-04-02 
с.
0 MKD 
PDF
Приклучен прибор за апарати за домаќинство и за слична општа намена - Дел 3: Стандардни облици и водилки
МКС 62613-1:2018
EN IEC 62613-1:2018
English
Публикуван 
2018-07-30 
с.
0 MKD 
PDF
Вклучници, приклучници бродски споен прибор за приклучување кон високонапонски копнен систем (HVSC-системи)Дел 1: Општи барања
МКС 62613-2:2018
EN IEC 62613-2:2018
English
Публикуван 
2018-07-30 
с.
0 MKD 
PDF
Вклучници, приклучници бродски споен прибор за приклучување кон високонапонски копнен систем (HVSC-системи) - Дел 1: Општи барања
English
Публикуван 
2017-04-30 
21 с.
999 MKD 
PDF
Пловила за внатрешна пловидба - Електрична врска со брегот, три-фазна струја 400 V, 50 Hz, најмалку 250 A
English
Публикуван 
2008-12-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Елементи на електрична и оптичка врска - Методи на испитување - Општо (идентичен со EN 2591:1992)
English
Публикуван 
2009-11-30 
24 с.
1096 MKD 
PDF
Плоскави и непреспоиви двополни приклучоци, 2.5 А, 250 V, со приклучeн кaбeл, за поврзување на опрема од класа II наменета за домаќинства и слично (идентичен со EN 50075:1990)
English
Публикуван 
2012-08-30 
41 с.
1399 MKD 
PDF
Железнички апликации - Железнички возила - Електрични конектори, барања и испитни методи
English
Повлечен 
2010-10-30 
34 с.
1248 MKD 
PDF
Приклучоци за фотоволтаични системи - Безбедносни барања и испитувања
МКС EN 50521:2010/A1:2013
EN 50521:2008/A1:2012
English
Повлечен 
2013-02-28 
2 с.
378 MKD 
PDF
Приклучоци за фотоволтаични системи - Безбедносни барања и испитувања
МКС EN 60309-1:2006
IEC 60309-1:1999; EN 60309-1:1999
English
Публикуван 
2006-04-30 
156 с.
2344 MKD 
PDF
Вклучници, приклучници и споен прибор за индустриска намена – Дел 1: Општи барања
МКС EN 60309-1:2006/A1:2008
IEC 60309-1:1999/AMD1:2005; EN 60309-1:1999/A1:2007
English
Публикуван 
2008-12-30 
32 с.
1210 MKD 
PDF
Вклучници, приклучници и споен прибор за индустриска намена - Дел 1: Општи барања (IEC 60309-1:1999/A1:2005 (Модификуван)) Амандман 1
МКС EN 60309-1:2006/A2:2013
IEC 60309-1:1999/AMD2:2012; EN 60309-1:1999/A2:2012
English
Публикуван 
2013-02-28 
39 с.
1323 MKD 
PDF
Не е додадена информација,
МКС EN 60309-1:2006/А11:2006
EN 60309-1:1999/A11:2004
English
Повлечен 
2006-04-30 
2 с.
378 MKD 
PDF
Вклучници, приклучници и споен прибор за индустриска намена – Дел 1: Општи барања
МКС EN 60309-2:2006
IEC 60309-2:1999+AMD1:2005 CSV; EN 60309-2:1999
English
Публикуван 
2006-04-30 
99 с.
1966 MKD 
PDF
Вклучници, приклучници и споен прибор за индустриска намена – Дел 2: Барања за усогласеност на димензиите на додатоците на шилци и на контактни цевчиња
МКС EN 60309-2:2006/A1:2008
IEC 60309-2:1999/AMD1:2005; EN 60309-2:1999/A1:2007
English
Публикуван 
2008-12-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Вклучници, приклучници и споен прибор за индустриска намена - Дел 2: Барања за усогласеност на димензиите на додатоците на шилци и на контактни цевчиња (IEC 60309-2:1999/A1:2005 (Модификуван)) Амандман 1
МКС EN 60309-2:2006/A11:2006
EN 60309-2:1999/A11:2004
English
Повлечен 
2006-04-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Вклучници, приклучници и споен прибор за индустриска намена – Дел 2: Барања за усогласеност на димензиите на додатоците за шилци и на контактни цевчиња
МКС EN 60309-2:2006/A2:2012
IEC 60309-2:1999/AMD2:2012; EN 60309-2:1999/A2:2012
English
Публикуван 
2012-08-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Вклучници, приклучници и споен прибор за индустриска намена – Дел 2: Барања за усогласеност на димензиите на додатоците за шилци и контактни цевчиња
МКС EN 60309-4:2008
IEC 60309-4:2006; EN 60309-4:2007
English
Публикуван 
2008-12-30 
26 с.
1096 MKD 
PDF
Вклучници, приклучници и споен прибор за индустриска намена - Дел 4: Прекинувачки приклучници и конектори со или без спојка со заклучување (идентичен со EN 60309-4:2007)
МКС EN 60309-4:2008/A1:2012
IEC 60309-4:2006/AMD1:2012; EN 60309-4:2007/A1:2012
English
Публикуван 
2012-08-30 
5 с.
492 MKD 
PDF
Вклучници, приклучници и споен прибор за индустриска намена - Дел 4: Прекинувачки приклучници и конектори со или без спојка со заклучување
МКС EN 60320-1:2006
IEC 60320-1:2001; EN 60320-1:2001
English
Повлечен 
2006-04-30 
121 с.
2230 MKD 
PDF
Приклучен прибор за апарати за домаќинство и за слична општа намена – Дел 1: Општи барања

41 најдени, страна 1 од 3 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3