Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN 1127-1:2008
EN 1127-1:2007
English
Повлечен 
2008-06-30 
51 с.
1550 MKD 
PDF
Експлозивни атмосфери - Спречување на експлозија и заштита од експлозии - Дел 1: Основни концепти и методологија
МКС EN 13160-1:2006
EN 13160-1:2003
English
Повлечен 
2006-05-30 
35 с.
1248 MKD 
PDF
Системи за откривање на протекување - Дел 1: Основни принципи (идентичен сo EN 13160-1:2003)
МКС EN 13160-1:2016
EN 13160-1:2016
English
Публикуван 
2016-09-30 
22 с.
999 MKD 
PDF
Системи за откривање на истекување - Дел 1: Основни принципи
English
Публикуван 
2016-09-30 
66 с.
1701 MKD 
PDF
Системи за откривање на истекување - Дел 2: Притисочни и вакуумски системи
МКС EN 13160-2:2010
EN 13160-2:2003
English
Повлечен 
2010-07-30 
24 с.
1096 MKD 
PDF
Системи за откривање на истекување - Дел 2: Притисочни и вакуумски системи (идентичен со EN 13160-2:2003)
МКС EN 13160-3:2010
EN 13160-3:2003
English
Повлечен 
2010-07-30 
17 с.
870 MKD 
PDF
Системи за откривање на истекување - Дел 2: Притисочни и вакуумски системи (идентичен со EN 13160-3:2003)
МКС EN 13160-3:2016
EN 13160-3:2016
English
Публикуван 
2016-09-30 
46 с.
1474 MKD 
PDF
Системи за откривање на истекување - Дел 3: Барања и методи на испитување / оцена за течни системи за резервоари
МКС EN 13160-4:2010
EN 13160-4:2003
English
Повлечен 
2010-07-30 
21 с.
999 MKD 
PDF
Системи за откривање на истекување - Дел 4: Течни и/или парни сензорски системи за примена кај резервоари или во простори меѓу ѕидовите (идентичен со EN 13160-4:2003)
МКС EN 13160-4:2016
EN 13160-4:2016
English
Публикуван 
2016-09-30 
38 с.
1323 MKD 
PDF
Системи за откривање на истекување - Дел 4: Барања и методи на испитување / оцена за системи за откривање на протекување на база на сензор
МКС EN 13160-6:2010
EN 13160-6:2003
English
Повлечен 
2010-07-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Системи за откривање на истекување - Дел 6: Сензори во ревизиони окна (окна за следење) (идентичен со EN 13160-6:2003)
МКС EN 13160-6:2016
EN 13160-6:2016
English
Публикуван 
2016-09-30 
7 с.
567 MKD 
PDF
Системи за откривање на истекување - Дел 6: Сензори во следени бунари
English
Публикуван 
2016-09-30 
51 с.
1550 MKD 
PDF
Системи за откривање на истекување - Дел 7: Општи барања и методи на испитување за меѓупростори помеѓу ѕидови, покривки за спречување на истекување и заштитни обвивки
МКС EN 13160-7:2010
EN 13160-7:2003
English
Повлечен 
2010-07-30 
25 с.
1096 MKD 
PDF
Системи за откривање на истекување - Дел 7: Општи барања и методи на испитување за меѓупростори помеѓу ѕидови, покривки за спречување на истекување и заштитни обвивки (идентичен со EN 13160-7:2003)
English
Повлечен 
2006-05-30 
23 с.
999 MKD 
PDF
Потенцијално експлозивни атмосфери - Термини и дефиниции за опрема и за заштитни системи наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери (идентичен сo EN 13237:2003)
English
Публикуван 
2013-04-30 
26 с.
1096 MKD 
PDF
Потенцијално експлозивни атмосфери - Термини и дефиниции за опрема и за заштитни системи наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери
English
Публикуван 
2018-02-28 
36 с.
1323 MKD 
PDF
Опрема отпорна на експлозија
English
Повлечен 
2008-06-30 
36 с.
1323 MKD 
PDF
Проектирање на вентилатори за работа во потенцијално експлозивни атмосфери (идентичен со EN 14986:2007)
English
Публикуван 
2017-02-28 
50 с.
1474 MKD 
PDF
Проектирање на вентилатори за работа во потенцијално експлозивни атмосфери
English
Повлечен 
2006-05-30 
40 с.
1323 MKD 
PDF
Опрема и елементи наменети за употреба во потенцијални експлозивни атмосфери во рудници (идентичен со EN 1710:2005)
English
Повлечен 
2006-05-30 
68 с.
1701 MKD 
PDF
Електричен апарат за потенцијално експлозивни атмосфери - Основни барања

160 најдени, страна 1 од 8 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7