Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
prМКС EN 16602-80:2018
EN 16602-80:2018; EN 16602-80:2018
English
Проект 
2018-12-30 
234 с.
2646 MKD 
PDF
Обезбедување на космички производ - Обезбедување на софтверски производи
МКС 25060:2017
CEN ISO/IEC TR 25060:2017
English
Публикуван 
2017-04-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
English
Публикуван 
2017-08-30 
140 с.
2230 MKD 
PDF
English
Повлечен 
2013-04-30 
23 с.
999 MKD 
PDF
Системи за менаџмент со квалитет – Барања за авијатички, вселенски и одбранбени организации – Испорачлив софтвер (Додаток на EN 9100)
English
Публикуван 
2018-07-30 
27 с.
1134 MKD 
PDF
Системи за менаџмент со квалитет – Барања за авијатички, вселенски и одбранбени организации – Испорачлив софтвер (Додаток на EN 9100)
МКС EN 9223-100:2018
EN 9223-100:2018
English
Публикуван 
2018-03-30 
32 с.
1210 MKD 
PDF
МКС EN 9223-101:2018
EN 9223-101:2018
English
Публикуван 
2018-03-30 
23 с.
999 MKD 
PDF
МКС EN 9223-102:2018
EN 9223-102:2018
English
Публикуван 
2018-03-30 
21 с.
999 MKD 
PDF
МКС EN 9223-103:2018
EN 9223-103:2018
English
Публикуван 
2018-03-30 
25 с.
1096 MKD 
PDF
МКС EN 9223-104:2018
EN 9223-104:2018
English
Публикуван 
2018-03-30 
33 с.
1248 MKD 
PDF
МКС EN 9223-105:2018
EN 9223-105:2018
English
Публикуван 
2018-03-30 
14 с.
756 MKD 
PDF
English
Публикуван 
2015-05-30 
44 с.
1399 MKD 
PDF
МКС EN ISO 14915-2:2009
ISO 14915-2:2003; EN ISO 14915-2:2003
English
Публикуван 
2009-11-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Софтверска ергономија за мултимедијален кориснички интерфејс - Дел 2: Мултимедијална навигација и контрола (ISO 14915-1:2002)
МКС EN ISO 14915-3:2009
ISO 14915-3:2002; EN ISO 14915-3:2002
English
Публикуван 
2009-11-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Софтверска ергономија за мултимедијален кориснички интерфејс - Дел 3: Избор и комбинација на медиуми (ISO 14915-2:2003)
МКС EN ISO 9241-11:2018
ISO 9241-11:2018; EN ISO 9241-11:2018
English
Публикуван 
2018-07-30 
с.
0 MKD 
PDF
МКС EN ISO 9241-112:2017
ISO 9241-112:2017; EN ISO 9241-112:2017
English
Публикуван 
2017-04-30 
с.
0 MKD 
PDF
МКС EN ISO 9241-920:2016
ISO 9241-920:2009; EN ISO 9241-920:2016
English
Публикуван 
2016-09-30 
с.
0 MKD 
PDF
Ергономија на интеракција човек-систем - Дел 920: Упатство за „tactile“ и „haptic“ интеракции (ISO 9241-920: 2009)
МКС EN ISO 9241-960:2017
ISO/DIS 9241-960; EN ISO 9241-960:2017
English
Публикуван 
2017-11-30 
с.
0 MKD 
PDF
Ергономија на интеракцијата човек - систем - Дел 960: Рамка и насоки за интеракции со гестови (ISO 9241-960: 2017)
МКС EN ISO/IEC 25063:2017
ISO/IEC 25063:2014; ISO/IEC 25063:2014; EN ISO/IEC 25063:2017
English
Публикуван 
2017-07-30 
с.
0 MKD 
PDF
МКС EN ISO/IEC 25064:2017
ISO/IEC 25064:2013; ISO/IEC 25064:2013; EN ISO/IEC 25064:2017
English
Публикуван 
2017-07-30 
с.
0 MKD 
PDF

28 најдени, страна 1 од 2 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2