Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN ISO 14451-1:2013
ISO 14451-1:2013; EN ISO 14451-1:2013
English
Публикуван 
2013-04-30 
17 с.
870 MKD 
PDF
Пиротехнички средства – Пиротехнички средства за возила – Дел 1: Терминологија (ISO 14451-1:2013)
МКС EN ISO 14451-10:2013
ISO 14451-10:2013; EN ISO 14451-10:2013
English
Публикуван 
2013-04-30 
7 с.
567 MKD 
PDF
Пиротехнички средства – Пиротехнички средства за возила – Дел 10: Барања и категоризација на полуготови производи (ISO 14451-10:2013)
МКС EN ISO 14451-2:2013
ISO 14451-2:2013; EN ISO 14451-2:2013
English
Публикуван 
2013-04-30 
30 с.
1210 MKD 
PDF
Пиротехнички средства – Пиротехнички средства за возила – Дел 2: Методи на испитување (ISO 14451-2:2013)
МКС EN ISO 14451-3:2013
ISO 14451-3:2013; EN ISO 14451-3:2013
English
Публикуван 
2013-04-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Пиротехнички средства – Пиротехнички средства за возила – Дел 3: Етикетирање (ISO 14451-3:2013
МКС EN ISO 14451-4:2013
ISO 14451-4:2013; EN ISO 14451-4:2013
English
Публикуван 
2013-04-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Пиротехнички средства – Пиротехнички средства за возила – Дел 4: Барања и категоризација за микро генератори на гас (ISO 14451-4:2013)
МКС EN ISO 14451-5:2013
ISO 14451-5:2013; EN ISO 14451-5:2013
English
Публикуван 
2013-04-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Пиротехнички средства – Пиротехнички средства за возила – Дел 5: Барања и категоризација на генератори за гас за воздушни перничиња (ISO 14451-5:2013)
МКС EN ISO 14451-6:2013
ISO 14451-6:2013; EN ISO 14451-6:2013
English
Публикуван 
2013-04-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Пиротехнички средства – Пиротехнички средства за возила – Дел 6: Барања и категоризација на модули на воздушни перничиња (ISO 14451-6:2013)
МКС EN ISO 14451-7:2013
ISO 14451-7:2013; EN ISO 14451-7:2013
English
Публикуван 
2013-04-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Пиротехнички средства – Пиротехнички средства за возила – Дел 7: Барања и категоризација за пред-затегнувачи за безбедносен појас (ISO 14451-7:2013)
МКС EN ISO 14451-8:2013
ISO 14451-8:2013; EN ISO 14451-8:2013
English
Публикуван 
2013-04-30 
7 с.
567 MKD 
PDF
Пиротехнички средства – Пиротехнички средства за возила – Дел 8: Барања и категоризација за запалки (ISO 14451-8:2013)
МКС EN ISO 14451-9:2013
ISO 14451-9:2013; EN ISO 14451-9:2013
English
Публикуван 
2013-04-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Пиротехнички предмети – Пиротехнички средства за возила – Дел 9: Барања и категоризација на придвижувачи (ISO 14451-9:2013)
МКС ISO 12097-1:2010
ISO 12097-1:2002
English
Публикуван 
2010-09-30 
21 с.
999 MKD 
PDF
Друмски возила - Составни делови на воздушното перниче - Дел 1: Речник
МКС ISO 12097-2:2010
ISO 12097-2:1996
English
Публикуван 
2010-09-30 
20 с.
945 MKD 
PDF
Друмски возила - Составни делови на воздушното перниче - Дел 2: Испитување на модулите на воздушното перниче
МКС ISO 12097-3:2010
ISO 12097-3:2002
English
Публикуван 
2010-09-30 
26 с.
1096 MKD 
PDF
Друмски возила - Составни делови на воздушното перниче - Дел 3: Испитување на инфлаторните склопови
МКС ISO 12353-1:2010
ISO 12353-1:2002
English
Публикуван 
2010-09-30 
39 с.
1323 MKD 
PDF
Друмски возила - Анализа на сообраќајните незгоди - Дел 1: Речник
МКС ISO 12353-2:2010
ISO 12353-2:2003
English
Публикуван 
2010-09-30 
20 с.
945 MKD 
PDF
Друмски возила - Анализа на сообраќајните незгоди - Дел 2: Насоки за употреба на строгите мерења при удар (идентичен со ISO 12353-2:2003)
МКС ISO 13215-1:2010
ISO 13215-1:2006
English
Публикуван 
2010-09-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Друмски возила - Редукција на злоупотребата на ризикот кај системите за задржување деца - Дел 1: Форми на теренски истражувања
МКС ISO 13215-2:2010
ISO 13215-2:1999
English
Публикуван 
2010-09-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Друмски возила - Редукција на злоупотребата на ризикот кај системите за задржување деца - Дел 2: Барања и постапки на испитување за правилно поставување (панел метода)
МКС ISO 13215-3:2010
ISO 13215-3:1999
English
Публикуван 
2010-09-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Друмски возила - Редукција на злоупотребата на ризикот кај системите за задржување на деца - Дел 3: Предвидување и проценка на злоупотребата преку Режимот на злоупотреба и анализа на ефектите (MMEA)
МКС ISO 13216-1:2010
ISO 13216-1:1999
English
Публикуван 
2010-09-30 
19 с.
945 MKD 
PDF
Друмски возила - Приклучоци во возилата и прицврстувања на приклучоците за системите за задржување деца - Дел 1: Приклучоци и прицврстувања на јамката на седиштето
МКС ISO 13216-1:2010/A1:2010
ISO 13216-1:1999/Amd 1:2006
English
Публикуван 
2010-09-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
CRF спецификација на намалена висина - Амандман 1

61 најдени, страна 1 од 4 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4