Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
English
Публикуван 
2017-08-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
МКС EN 2004-1:2008
EN 2004-1:1993
English
Публикуван 
2008-12-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Методи на испитување за производи од алуминиум и алуминиумски легури - Дел 1: Одредување на електрична спроводливост на обработени алуминиумски легури (идентичен со EN 2004-1:1993)
МКС EN 2004-5:2008
EN 2004-5:1993
English
Публикуван 
2008-12-30 
4 с.
416 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Методи на испитување на производи од алуминиумски легури - Дел 5: Одредување на дебелина на заштитната покривка и дифузијата на бакар кај полупроизводи со заштитни покривки (идентичен со EN 2004-5:1993)
English
Публикуван 
2008-12-30 
5 с.
492 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Кружни шипки, извлечени, од алуминиум или алуминиумски легури - Класа на толеранција h 11 - Дијаметар 4 mm ≤ D ≤ 63 mm - Димензии (идентичен со EN 2044:2001)
English
Публикуван 
2008-12-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Квадратни шипки, извлечени, од алуминиум алуминиумски легури - Класа на толеранција h 11 - Дебелина 6 mm ≤ а ≤ 50 mm - Димензии (идентичен со EN 2045:2001)
English
Публикуван 
2008-12-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Шестоаголни шипки, извлечени, од алуминиум или алуминиумски легури - Класа на толеранција h 11 - Ширина на рамна површина 7 mm ≤ а ≤ 50 mm - Димензии (идентичен со EN 2046:2001)
English
Публикуван 
2008-12-30 
4 с.
416 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Пресуван L профил, од алуминиумски легури - Димензии (идентичен со EN 2047:2001)
English
Публикуван 
2008-12-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Пресуван L профил, од алуминиумски легури - Димензии (идентичен со EN 2048:2001)
English
Публикуван 
2008-12-30 
5 с.
492 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Пресуван затворен профил, од алуминиумски легури - Димензии (идентичен со EN 2049:2001)
English
Публикуван 
2008-12-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Пресуван Т-профил, од алуминиумски легури - Димензии (идентичен со EN 2050:2001)
English
Публикуван 
2017-08-30 
7 с.
567 MKD 
PDF
English
Публикуван 
2008-12-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Пресуван профил, од алуминиумски легури - Основни толеранции (идентичен со EN 2066:2001)
МКС EN 2070-1:2008
EN 2070-1:1989
English
Повлечен 
2008-12-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Обликувани производи од алуминиум и алуминиумски легури - Техничка спецификација - Дел 1: Општи барања
МКС EN 2070-1:2008/A1:2008
EN 2070-1:1989/A1:1993
English
Повлечен 
2008-12-30 
с.
0 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Обликувани производи од алуминиум и алуминиумски легури - Техничка спецификација - Дел 1: Општи барања
МКС EN 2070-2:2008
EN 2070-2:1989
English
Повлечен 
2008-12-30 
14 с.
756 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Обликувани производи од алуминиум и алуминиумски легури - Техничка спецификација - Дел 2: Лим, профили обликувани од ленти и плоча (идентичен со EN 2070-2:1989)
МКС EN 2070-3:2008
EN 2070-3:1989
English
Повлечен 
2008-12-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Обликувани производи од алуминиум и алуминиумски легури - Техничка спецификација - Дел 3: Шипка и профил (идентичен со EN 2070-3:1989)
МКС EN 2070-4:2008
EN 2070-4:1989
English
Публикуван 
2008-12-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Обликувани производи од алуминиум и алуминиумски легури - Техничка спецификација - Дел 4: Конструктивна цевка (идентичен со EN 2070-4:1989)
МКС EN 2070-5:2008
EN 2070-5:1989
English
Публикуван 
2008-12-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Обликувани производи од алуминиум и алуминиумски легури - Техничка спецификација - Дел 5: Цевка за употреба под притисок (идентичен со EN 2070-5:1989)
МКС EN 2070-6:2008
EN 2070-6:1989
English
Публикуван 
2008-12-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Обликувани производи од алуминиум и алуминиумски легури - Техничка спецификација - Дел 6: Жица за заковки (идентичен со EN 2070-6:1989)
МКС EN 2070-7:2008
EN 2070-7:1989
English
Повлечен 
2008-12-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Обликувани производи од алуминиум и алуминиумски легури - Техничка спецификација - Дел 7: Обликуван материјал за ковање (идентичен со EN 2070-7:1989)

141 најдени, страна 1 од 8 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7