Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МК CWA 16649:2013
CWA 16649:2013
English
Публикуван 
2013-08-30 
149 с.
2230 MKD 
PDF
Менаџмент со ризици поврзани со нова технологија
English
Публикуван 
2015-05-30 
35 с.
1248 MKD 
PDF
English
Публикуван 
2018-06-30 
86 с.
1966 MKD 
PDF
Инспекциска рамка врз основа на ризик (RBIF)
МКС EN 31010:2010
IEC/ISO 31010:2009; IEC 31010:2009; EN 31010:2010
English
Публикуван 
2010-12-30 
188 с.
2495 MKD 
PDF
Управување со ризици - Техники за проценка на ризикот
МКС EN 62198:2014
IEC 62198:2013; EN 62198:2014
English
Публикуван 
2014-08-30 
89 с.
1966 MKD 
PDF
МКС EN ISO 20700:2018
EN ISO 20700:2018
English
Публикуван 
2018-09-30 
с.
0 MKD 
PDF
Упатство за консултантски услуги за менаџмент (ISO 20700:2017)
МКС EN ISO 22300:2014
ISO 22300:2012; EN ISO 22300:2014
English
Повлечен 
2014-09-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
МКС EN ISO 22300:2018
ISO 22300:2018; EN ISO 22300:2018
English
Публикуван 
2018-03-30 
с.
0 MKD 
PDF
МКС EN ISO 22301:2014
ISO 22301:2012; EN ISO 22301:2014
English
Публикуван 
2014-09-30 
24 с.
1096 MKD 
PDF
МКС EN ISO 22313:2014
ISO 22313:2012; EN ISO 22313:2014
English
Публикуван 
2014-12-30 
46 с.
1474 MKD 
PDF
Не е додадена информација,
МКС EN ISO 22315:2018
ISO 22315:2014; EN ISO 22315:2018
English
Публикуван 
2018-10-30 
с.
0 MKD 
PDF
Социјална безбедност - Масовна евакуација - Насоки за планирање (ISO 22315: 2014)
МКС EN ISO 22397:2018
ISO 22397:2014; EN ISO 22397:2018
English
Публикуван 
2018-10-30 
с.
0 MKD 
PDF
Социјална безбедност - Упатство за воспоставување на партнерски аранжмани (ISO 22397: 2014)
МКС EN ISO/IEC 27000:2017
ISO/IEC 27000:2016; ISO/IEC 27000:2016; EN ISO/IEC 27000:2017
English
Публикуван 
2017-05-30 
34 с.
1248 MKD 
PDF
Информациска технологија -- Безбедносни техники -- Систем за управување со информациска безбедност -- Преглед и речник 9ISO/IEC 27000:2016)
МКС EN ISO/IEC 27001:2017
ISO/IEC 27001:2013/Cor 2:2015; ISO/IEC 27001:2013/Cor 1:2014; ISO/IEC 27001:2013; EN ISO/IEC 27001:2017
English
Повлечен 
2017-10-30 
23 с.
999 MKD 
PDF
МКС EN ISO/IEC 27001:2017
ISO/IEC 27001:2013; ISO/IEC 27001:2013/Cor 2:2015; ISO/IEC 27001:2013/Cor 1:2014; ISO/IEC 27001:2013; EN ISO/IEC 27001:2017; EN ISO/IEC 27001:2017
English
Публикуван 
2017-05-30 
27 с.
1134 MKD 
PDF
Информациска технологија -- Безбедносни техники - Системи за управување со безбедност на информации - Барања (ISO/IEC 27001:2013)
МКС ISO 22301:2013
ISO 22301:2012
English
Публикуван 
2013-06-30 
24 с.
1096 MKD 
PDF
Општествена безбедност - Dеловна непрекинливост на системите за менаџмент со квалитет - Барања
МКС ISO 26000:2011
ISO 26000:2010
English
Публикуван 
2011-03-30 
84 с.
1966 MKD 
PDF
Водич за општествена одговорност
МКС ISO 26000:2011
ISO 26000:2010
Macedonian
Публикуван 
2011-03-30 
129 с.
2230 MKD 
PDF
Водич за општествена одговорност
МКС ISO 31000:2014
ISO 31000:2009
English
Повлечен 
2014-03-30 
24 с.
1096 MKD 
PDF
Менаџмент со ризици -- Принципи и упатства
МКС ISO 31000:2018
ISO 31000:2018
English
Публикуван 
2018-04-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Менаџмент со ризици -- Упатства

36 најдени, страна 1 од 2 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2