Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
English
Публикуван 
2010-07-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Безбедносни барања за жичани инсталации проектирани за пренос на лица - Осигурување квалитет (идентичен со EN 12408:2004)
English
Публикуван 
2009-11-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Систем за управување со квалитет на транспорт - Патен, железнички и воден превоз - Барања на системот за управување со квалитет за дополнување на EN ISO 9001 за транспорт на производи што се опасни по безбедноста (идентичен со EN 12798:2007)
English
Повлечен 
2006-05-30 
29 с.
1134 MKD 
PDF
Потенцијални експлозивни атмосфери - Примена на системи за квалитет
English
Повлечен 
2009-11-30 
48 с.
1474 MKD 
PDF
Опрема за железници - Пруга - Систем на квалификуваност за изведувачите на работа на пругата (идентичен со EN 14969:2006)
English
Повлечен 
2013-01-30 
64 с.
1701 MKD 
PDF
Здравствени услуги - Системи за менаџмент на квалитет – Барања базирани на EN ISO 9001:2008
English
Публикуван 
2017-03-30 
83 с.
1966 MKD 
PDF
Системи за менаџмент на квалитет – EN ISO 9001:2015 за здравствена заштита
English
Повлечен 
2012-09-30 
30 с.
1210 MKD 
PDF
Обезбедување здравствена заштита од хиропрактичари
МКС EN 16224+A1:2014
EN 16224:2012+A1:2014
English
Публикуван 
2014-03-30 
35 с.
1248 MKD 
PDF
Обезбедување здравствена заштита од хиропрактичари
МКС EN 16247-1:2012
EN 16247-1:2012; EN 16247-1:2012
English
Публикуван 
2012-10-30 
14 с.
756 MKD 
PDF
Енергетски ревизии – Дел 1: Општи барања
МКС EN 16247-2:2014
EN 16247-2:2014; EN 16247-2:2014
English
Публикуван 
2014-08-30 
44 с.
1399 MKD 
PDF
МКС EN 16247-3:2014
EN 16247-3:2014; EN 16247-3:2014
English
Публикуван 
2014-08-30 
24 с.
1096 MKD 
PDF
МКС EN 16247-4:2014
EN 16247-4:2014; EN 16247-4:2014
English
Публикуван 
2014-08-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
МКС EN 16247-5:2015
EN 16247-5:2015; EN 16247-5:2015
English
Публикуван 
2015-05-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
English
Публикуван 
2015-05-30 
18 с.
870 MKD 
PDF
English
Повлечен 
2008-12-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Обезбедување на квалитет - ЕN воздухопловни производи - Одобрување на системот за квалитет на производителите (идентичен со EN 2000:1991)
English
Повлечен 
2007-05-30 
с.
0 MKD 
PDF
Системи на квалитет - Посебни барања за примена на EN ISO 9003 (идентичен со EN 46003:1999)
English
Повлечен 
2008-12-30 
56 с.
1550 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Системи за управување со квалитет - Барања (врз основа на ISO 9001:2000) и Системите за квалитет - Модел за обезбедување квалитет во дизајн, развој, производство, инсталација и сервисирање (врз основа на ISO 9001:1994) (идентичен
English
Повлечен 
2011-04-30 
31 с.
1210 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Системи за управување со квалитет - Барања (врз основа на ISO 9001:2000) и Системите за квалитет - Модел за обезбедување квалитет во дизајн, развој, производство, инсталација и сервисирање (врз основа на ISO 9001:1994) (идентичен со EN 9100:2009)
English
Публикуван 
2018-07-30 
58 с.
1550 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Системи за управување со квалитет - Барања (врз основа на ISO 9001:2000) и Системите за квалитет - Модел за обезбедување квалитет во дизајн, развој, производство, инсталација и сервисирање (врз основа на ISO 9001:1994) (идентичен со EN 9100:2009)
English
Повлечен 
2009-11-30 
48 с.
1474 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Системи за управување со квалитет - Проценка (врз основа на ISO 9001:2000) (идентичен со EN 9101:2008)

144 најдени, страна 1 од 8 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7