Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN 16247-5:2015
EN 16247-5:2015; EN 16247-5:2015
English
Публикуван 
2015-05-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
МКС EN 45011:2006
EN 45011:1998; EN 45011:1998
English
Повлечен 
2006-04-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Општи барања за тела кои работат на системи за сертификација на производ (ISO/IEC Guide 65:1996) (идентичен со EN 45011:1998)
English
Повлечен 
2006-04-30 
с.
0 MKD 
PDF
Општи барања за тела кои работат на оцена и сертификација/регистрација на системи за квалитет (ISO/IEC Guide 62:1996) (идентичен со EN 45012:1998)
English
Повлечен 
2009-11-30 
48 с.
1474 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Системи за управување со квалитет - Проценка (врз основа на ISO 9001:2000) (идентичен со EN 9101:2008)
English
Повлечен 
2011-10-30 
78 с.
1814 MKD 
PDF
Системи за менаџмент на квалитет – Барања за проверка за авијатички, вселенски и одбранбени организации
English
Повлечен 
2015-11-30 
49 с.
1474 MKD 
PDF
Системи за менаџмент на квалитет – Барања за проверка за авијатички, вселенски и одбранбени организации
English
Публикуван 
2018-06-30 
30 с.
1210 MKD 
PDF
Системи за менаџмент на квалитет – Барања за проверка за авијатички, вселенски и одбранбени организации
English
Повлечен 
2009-11-30 
23 с.
999 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Системи за управување со квалитет - Барања за Програми за Сертификација / Регистрација на Систем за Управување со Квалитет во воздухоплловството (идентичен со EN 9104:2006)
МКС EN 9104-001:2013
EN 9104-001:2013
English
Публикуван 
2013-04-30 
52 с.
1550 MKD 
PDF
Воздухопловна серија – Системи за менаџмент со квалитет – Дел 001: Барања за програми за сертификација на системи за менаџмент со квалитет на авијатички, вселенски и одбранбени организации
МКС EN 9104-002:2009
EN 9104-002:2008
English
Повлечен 
2009-11-30 
44 с.
1399 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Системи за управување со квалитет - Дел 002: Барања за надзор на Програми за Сертификација / Регистрација на Систем за Управување со Квалитет во воздухоплловството (идентичен со EN 9104-002:2008)
МКС EN 9104-002:2016
EN 9104-002:2016
English
Публикуван 
2016-07-30 
93 с.
1966 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Системи за управување со квалитет - Дел 002: Барања за надзор на Програми за Сертификација / Регистрација на Систем за Управување со Квалитет
English
Повлечен 
2009-11-30 
50 с.
1474 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Системи за управување со квалитет - Применлива проценка на организации за одржување (врз основа на ISO 9001:2000)
English
Повлечен 
2010-07-30 
39 с.
1323 MKD 
PDF
Воздухопловна серија - Системи за управување со квалитет - Проценка што е применлива за дистрибутерите на залихи (базирана на ISO 9001:2000)
МКС EN ISO 15195:2009
ISO 15195:2003; EN ISO 15195:2003
English
Повлечен 
2009-11-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Лабораториска медицина - Барања за референтни мерни лаборатории (ISO 15195:2003) (идентичен со EN ISO 15195:2003)
МКС EN ISO 15195:2019
ISO/DIS 15195; EN ISO 15195:2019
English
Публикуван 
2019-02-28 
3 с.
416 MKD 
PDF
Лабораториска медицина - Барања за референтни мерни лаборатории (ISO 15195:2003) (идентичен со EN ISO 15195:2003)
МКС EN ISO 17025:2006/AC:2012
ISO/IEC 17025:2005/COR1:2006; ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006
English
Повлечен 
2012-12-30 
1 с.
0 MKD 
PDF
Општи барања за компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација
МКС EN ISO 17034:2017
ISO/FDIS 17034; EN ISO 17034:2016
English
Публикуван 
2017-02-28 
24 с.
1096 MKD 
PDF
Општи барања за компетентноста на производителите на референтни материјали
МКС EN ISO 19011:2018
ISO/FDIS 19011; EN ISO 19011:2018
English
Публикуван 
2018-07-30 
46 с.
1474 MKD 
PDF
Упатства за проверка на системи за менаџмент (ISO 19011:2018)
МКС EN ISO/IEC 17000:2010
ISO/IEC 17000:2004; ISO/IEC 17000:2004; EN ISO/IEC 17000:2004; EN ISO/IEC 17000:2004
Macedonian
Публикуван 
2010-02-28 
17 с.
870 MKD 
PDF
Оцена на сообразност – Речник и општи принципи (ISO/IEC 17000:2004)
МКС EN ISO/IEC 17011:2006
ISO/IEC 17011:2004; ISO/IEC 17011:2004; EN ISO/IEC 17011:2004; EN ISO/IEC 17011:2004
English
Повлечен 
2006-04-30 
21 с.
999 MKD 
PDF
Оцена на сообразност – Општи барања за акредитациски тела што акредитираат тела за оцена на сообразност

85 најдени, страна 1 од 5 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5