Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
English
Публикуван 
2009-11-30 
51 с.
1550 MKD 
PDF
Челични цевки и фитинзи за морски и крајбрежни цевководи - Битуминозни материјали нанесени на топло за надворешни превлеки (идентичен со EN 10300:2005)
English
Публикуван 
2009-11-30 
28 с.
1134 MKD 
PDF
Челични цевки и фитинзи за морски и крајбрежни цевководи - Внатрешна превлека за смалување на триењето при транспортирање на некорозивни гасови (идентичен со 10301:2003)
МКС EN ISO 10405:2011
ISO 10405:2000; EN ISO 10405:2006
English
Публикуван 
2011-04-30 
39 с.
1323 MKD 
PDF
Индустрии за нафта и природен гас - Чување и употреба на облога и цевки (ISO 10405:2000)
МКС EN ISO 10407-2:2011
ISO 10407-2:2008; EN ISO 10407-2:2008
English
Публикуван 
2011-04-30 
213 с.
2646 MKD 
PDF
Индустрии за нафта и природен гас - Опрема за ротационо дупчење - Дел 2: Испитување и класификација на елементите од опремата за дупчење (ISO 10407-2:2008)
МКС EN ISO 10407-2:2011/AC:2011
ISO 10407-2:2008/Cor 1:2009; EN ISO 10407-2:2008/AC:2009
English
Публикуван 
2011-04-30 
2 с.
0 MKD 
PDF
Индустрија за нафта и природен гас - Опрема за ротационо дупчење - Дел 2: Испитување и класификација на елементите од опремата за дупчење - Технички Коригендум 1 (ISO 10407-2:2008/Cor 1:2009) - Коригендум
МКС EN ISO 10414-1:2011
ISO 10414-1:2008; EN ISO 10414-1:2008
English
Публикуван 
2011-04-30 
91 с.
1966 MKD 
PDF
Индустрија за нафта и природен гас - Теренско испитување на течностите за дупчење- Дел 1: Течности базирани на вода (ISO 10414-1:2008)
МКС EN ISO 10414-2:2012
ISO 10414-2:2011; EN ISO 10414-2:2011
English
Публикуван 
2012-10-30 
157 с.
2344 MKD 
PDF
Индустрија за нафта и природен гас - Теренско испитување на течностите за дупчење - Дел 2: Течности базирани на масло (ISO 10414-2-2011)
МКС EN ISO 10416:2011
ISO 10416:2008; EN ISO 10416:2009
English
Публикуван 
2011-04-30 
109 с.
2117 MKD 
PDF
Индустрии за нафта и природен гас - Течности за дупчење - Лабораториско испитување (ISO 10416:2008)
МКС EN ISO 10417:2011
ISO 10417:2004; EN ISO 10417:2004
English
Публикуван 
2011-04-30 
31 с.
1210 MKD 
PDF
Индустрии за нафта и природен гас - Подповршински безбедносни вентилски системи - Дизајн, монтажа, функција и поправка (ISO 10417:2004)
МКС EN ISO 10418:2011
ISO 10418:2003; EN ISO 10418:2003
English
Публикуван 
2011-04-30 
107 с.
2117 MKD 
PDF
Индустрии за нафта и природен гас - Крајбрежни производствени инсталации - Основни безбедносни системи на површинските инсталации (ISO 10418:2003)
МКС EN ISO 10418:2011/AC:2011
ISO 10418:2003/Cor 1:2008; EN ISO 10418:2003/AC:2009
English
Публикуван 
2011-04-30 
2 с.
0 MKD 
PDF
Индустриии за нафта и природен гас - Крајбрежни инсталации за производство - Анализа, проектирање, инсталирање и тестирање на основните системи за безбедност на процесите кои се одвиваат на површината (ISO 10418:2003)/Cor 1:2008) - Коригендум
МКС EN ISO 10423:2011
ISO 10423:2009; EN ISO 10423:2009
English
Публикуван 
2011-04-30 
226 с.
2646 MKD 
PDF
Индустрии за нафта и природен гас - Опрема за дупчење и производство - Опрема на кулата за дупчалката (ISO 10423:2009) (идентичен со EN ISO 10423:2009)
МКС EN ISO 10424-1:2011
ISO 10424-1:2004; EN ISO 10424-1:2004
English
Публикуван 
2011-04-30 
66 с.
1701 MKD 
PDF
Индустрии за нафта и природен гас - Ротирачка опрема за дупчење - Дел 1: Елементи на ротирачкото тело за дупчење (ISO 10424-1:2004)
МКС EN ISO 10424-2:2011
ISO 10424-2:2007; EN ISO 10424-2:2007
English
Публикуван 
2011-04-30 
99 с.
1966 MKD 
PDF
Индустрии за нафта и природен гас - Опрема за ротационо дупчење - Дел 2: Сврзување и мерење на ротационите рамена на спојките со навои (ISO 10424-2:2007)
МКС EN ISO 10426-1:2011
ISO 10426-1:2009; EN ISO 10426-1:2009
English
Публикуван 
2011-04-30 
38 с.
1323 MKD 
PDF
Индустрии за нафта и природен гас - Цементи и материјали за цементирање на бушотина - Дел 1: Спецификација (ISO 10426-1:2009)
МКС EN ISO 10426-1:2011/AC:2018
ISO 10426-1:2009/Cor 2:2012; EN ISO 10426-1:2009/AC:2018
English
Публикуван 
2018-05-30 
с.
0 MKD 
PDF
Индустрии за нафта и природен гас - Цементи и материјали за цементирање на бушотина - Дел 1: Спецификација (ISO 10426-1:2009/Cor 1:2010) - Коригендум
МКС EN ISO 10427-1:2011
ISO 10427-1:2001; EN ISO 10427-1:2001
English
Публикуван 
2011-04-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Индустрии за нафта и природен гас - Уреди за центрирање на заштитни цевки - Дел 1:Уреди за центрирање на облога во форма на лак (ISO 10427-1:2001)
МКС EN ISO 10427-2:2011
ISO 10427-2:2004; EN ISO 10427-2:2004
English
Публикуван 
2011-04-30 
14 с.
756 MKD 
PDF
Индустрии за нафта и природен гас - Опрема за цементирање на бушотина - Дел 2: Поставување на уред за центрирање и тестирање на завршен прстен (ISO 10427-2:2004) (ISO 10427-2:2004)
МКС EN ISO 10427-3:2011
ISO 10427-3:2003; EN ISO 10427-3:2004
English
Публикуван 
2011-04-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Индустрии за нафта и природен гас - Опрема за цементирање на бушотини - Дел 3: Испитување на перформансите на пловечката опрема за цементирање (ISO 10427-3:2003)
МКС EN ISO 10432:2011
ISO 10432:2004; EN ISO 10432:2004
English
Публикуван 
2011-04-30 
77 с.
1814 MKD 
PDF
Индустрии за нафта и природен гас - Потопена опрема - Подповршински сигурносни вентили и опрема (ISO 10432:2004)

135 најдени, страна 1 од 7 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7