Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС ISO 13326:2010
ISO 13326:1998
English
Публикуван 
2010-09-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Методи на испитување за мерење на униформноста на пневматикот
МКС ISO 14960:2010
ISO 14960:2004
English
Повлечен 
2010-09-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Пневматици без внатрешна гума - Вентили и составни делови - Методи на испитување
МКС ISO 16392:2010
ISO 16392:2007
English
Публикуван 
2010-09-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Пневматици - Електрична отпорност - Метод на испитување за мерење на електричната отпорност на пневматиците преку опрема за испитување
МКС ISO 17464:2016
ISO 17464:2016
English
Публикуван 
2016-07-30 
с.
0 MKD 
PDF
Внатрешни пневматици за возила - Технички барања и методи на испитување
МКС ISO 18885-1:2018
ISO 18885-1:2017
English
Публикуван 
2018-04-30 
с.
0 MKD 
PDF
Вентили за мониторирање на притисок во пневматици (TPMS) Дел 1 : Идентификација
МКС ISO 20562:2010
ISO 20562:2004
English
Повлечен 
2010-09-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Вентили за пневматици - ISO основни комори Бр. 1, Бр. 2 и Бр.3
МКС ISO 28580:2010
ISO 28580:2009
English
Публикуван 
2010-09-30 
26 с.
1096 MKD 
PDF
Пневматици за патнички автомобили, индустриски товарни возила и автобуси - Метод на мерење на отпорот на тркалање - Испитување во една точка и корелација на резултатите од мерењето
МКС ISO 3877-1:2010
ISO 3877-1:1997
English
Публикуван 
2010-09-30 
23 с.
999 MKD 
PDF
Пневматици, наплатки и внатрешни гуми - Листа на еквивалентни термини - Дел 1: Пневматици
МКС ISO 3877-2:2010
ISO 3877-2:1997
English
Публикуван 
2010-09-30 
19 с.
945 MKD 
PDF
Пневматици, наплатки и внатрешни гуми - Листа на еквивалентни термини - Дел 2: Вентили за пневматици
МКС ISO 3877-3:2010
ISO 3877-3:1978
English
Публикуван 
2010-09-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Пневматици, наплатки и внатрешни гуми - Листа на еквивалентни термини - Дел 3: Внатрешни гуми
МКС ISO 3877-4:2010
ISO 3877-4:1984
English
Публикуван 
2010-09-30 
5 с.
492 MKD 
PDF
Пневматици, наплатки и внатрешни гуми - Листа на еквивалентни термини - Дел 4: Полни пневматици
МКС ISO 4223-1:2010
ISO 4223-1:2002
English
Публикуван 
2010-09-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Дефиниции на некои термини употребени во индустријата за пневматици - Дел 1: Пневматски пневвматици
МКС ISO 4223-1:2010/A1:2012
ISO 4223-1:2002/Amd 1:2011
English
Публикуван 
2012-10-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Дефиниции на некои термини кои се користат во индустријата за пневматици - Дел 1: Пневматици
МКС ISO 4223-2:2010
ISO 4223-2:1991
English
Публикуван 
2010-09-30 
2 с.
378 MKD 
PDF
Дефиниции на некои термини употребени во индустријата за пневматици - Дел 1: Полни пневвматици
English
Публикуван 
2010-09-30 
5 с.
492 MKD 
PDF
Навои на вентилите за пневматици
English
Повлечен 
2010-09-30 
73 с.
1814 MKD 
PDF
Вентили за пневматици - Димензии и означување
МКС ISO 9413:2010/A1:2010
ISO 9413:1998/Amd 1:2001
English
Повлечен 
2010-09-30 
2 с.
378 MKD 
PDF
Додаток на вентилите кои користат ISO основна комора Бр. 3- Амандман 1
МКС ISO 9413:2010/A2:2010
ISO 9413:1998/Amd 2:2004
English
Повлечен 
2010-09-30 
30 с.
1210 MKD 
PDF
Додаток на вентилите кои користат ISO основна комора Бр. 3- Амандман 2
English
Публикуван 
2012-10-30 
118 с.
2117 MKD 
PDF
Вентили за пневматици - Димензии и означување
МКС ISO 9413:2012/A1:2013
ISO 9413:2012/Amd 1:2012
English
Публикуван 
2013-05-30 
1 с.
378 MKD 
PDF
Вентили за пневматици - Димензии и означување

27 најдени, страна 1 од 2 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2