Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
Macedonian
Публикуван 
2009-10-31 
18 с.
870 MKD 
PDF
Вода за мешање на бетон – Спецификација за опробување,испитување и проценување на погодноста на водата, вклучувајќи ја и водата повратена од процесите во индустријата за бетон, како вода за мешање на бетон
English
Повлечен 
2006-12-30 
59 с.
1550 MKD 
PDF
Бетонски префабрикати- Монтажни плочи (олеснати плочи)
МКС EN 1168+A1:2009
EN 1168:2005+A1:2008
English
Повлечен 
2009-10-31 
63 с.
1701 MKD 
PDF
Готови бетонски производи – Немонолитни плочи (плочи од шупликави елементи)
English
Публикуван 
2010-09-30 
7 с.
567 MKD 
PDF
Бетонски префабрикувани производи - Општи правила за контрола на производство при примена на цемент армиран со стаклени влакна
МКС EN 1170-1:2010
EN 1170-1:1997
English
Публикуван 
2010-09-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Бетонски префабрикувани производи - Метод за испитувања на цемент армиран со стаклени влакна - Дел 1: Определување на конзистенцијата на матрицата со мерењето на „слампот“
МКС EN 1170-2:2010
EN 1170-2:1997
English
Публикуван 
2010-09-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Бетонски префабрикувани производи - Метод за испитувања на цемент армиран со стаклени влакна - Дел 2: Определување на количеството на влакна во свеж цемент армиран со стакло со „методата на испирање“ (идентичен со EN 1170-2:1997)
МКС EN 1170-3:2010
EN 1170-3:1997
English
Публикуван 
2010-09-30 
4 с.
416 MKD 
PDF
Бетонски префабрикувани производи - Метод за испитувања на цемент армиран со стаклени влакна - Дел 3: Определување на количеството на влакна во прскан цемент армиран со стакло
МКС EN 1170-4:2010
EN 1170-4:1997
English
Публикуван 
2010-09-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Бетонски префабрикувани производи - Метод за испитувања на цемент армиран со стаклени влакна - Дел 4: Определување на цврстината при совивање со „Поедноставен метод за определување на цврстина при совивање“
МКС EN 1170-5:2010
EN 1170-5:1997
English
Публикуван 
2010-09-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Бетонски префабрикувани производи - Метод за испитувања на цемент армиран со стаклени влакна - Дел 5: Определување на цврстината при совивање со „Целосниот метод за определување на цврстина при совивање“
МКС EN 1170-6:2010
EN 1170-6:1997
English
Публикуван 
2010-09-30 
5 с.
492 MKD 
PDF
Бетонски префабрикувани производи - Метод за испитувања на цемент армиран со стаклени влакна - Дел 6: Определување на водовпивањето по пат на потопување и определување на сува волуменска маса
МКС EN 1170-7:2010
EN 1170-7:1997
English
Публикуван 
2010-09-30 
4 с.
416 MKD 
PDF
Бетонски префабрикувани производи - Метод за испитувања на цемент армиран со стаклени влакна - Дел 7: Мерење на најголемите промени во димензиите предизвикани од влагата во елементот
МКС EN 12004-2:2017
EN 12004-2:2017
English
Публикуван 
2017-03-30 
35 с.
1248 MKD 
PDF
Лепила за керамички плочки -Дел 2: Методи за испитување
English
Публикуван 
2009-12-30 
7 с.
567 MKD 
PDF
Производи и системи за заштита и поправка (репарација) на бетонски конструкции - Методи на испитување - Определување на отворено време (идентичен со EN 12189:1999)
English
Публикуван 
2009-12-30 
4 с.
416 MKD 
PDF
Производи и системи за заштита и поправка (репарација) на бетонски конструкции - Методи на испитување - Определување на цврстина на притисок кај малтерот за поправки (идентичен со EN 12190:1998)
МКС EN 12269-1:2009
EN 12269-1:2000
English
Публикуван 
2009-10-31 
9 с.
605 MKD 
PDF
Определување на однесување на врската помеѓу челичната арматура и автоклавниот аериран бетон со помош на „тест со греда“ - Дел 1: Краткорочен тест
МКС EN 12269-2:2009
EN 12269-2:2003
English
Повлечен 
2009-10-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Одредување на однесување на врската помеѓу челичната арматура и автоклавниот аериран бетон со помош на „тест со греда“ - Дел 1: Долгорочен тест
МКС EN 12269-2:2010
EN 12269-2:2010
English
Публикуван 
2010-12-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Определување на однесување на врската помеѓу челичната арматура и автоклавниот аериран бетон со помош на „тест со греда“ - Дел 1: Долгорочен тест
МКС EN 12350-1:2007
EN 12350-1:1999
English
Повлечен 
2007-12-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Испитување на свеж бетон - Дел 1: Земање примерок
МКС EN 12350-1:2009
EN 12350-1:2009
English
Публикуван 
2009-12-30 
7 с.
567 MKD 
PDF
Испитување свеж бетон - Дел 1: Земање примероци (идентичен со EN 12350-1:2009)
МКС EN 12350-10:2010
EN 12350-10:2010
English
Публикуван 
2010-12-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Испитување на свеж бетон - Дел 10: Само вградлив бетон - Испитување со “L” бокс (идентичен со EN 12350-10:2010)

292 најдени, страна 1 од 15 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7