Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
prМКС EN ISO 11296-3:2019
ISO/FDIS 11296-3; EN ISO 11296-3:2018
English
Проект 
2019-03-30 
с.
0 MKD 
PDF
Пластични цевководни системи за реновирање на подземни одводни и канализациски мрежи кои не се под притисок – Дел 3: Обложување со тесно –прилепени цевки
English
Повлечен 
2011-03-30 
7 с.
567 MKD 
PDF
Пластични цевководни системи - Системи на термопластични цевководи за испуштање на почва и отпад - Метод за испитување на непропустливост на воздух на спојките (идентичен со EN 1054:1995)
МКС EN 12050-1:2006
EN 12050-1:2001
English
Повлечен 
2006-04-30 
17 с.
870 MKD 
PDF
Постројки за подигање отпадни води, наменети за згради и градилишта – Принципи на изградба и тестирање – Дел 1: Постројки за подигање фекални отпадни води
МКС EN 12050-2:2006
EN 12050-2:2000
English
Повлечен 
2006-04-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Постројки за подигање отпадни води, наменети за згради и градилишта – Принципи на изградба и тестирање – Дел 2: Постројки за подигање нефекални отпадни води
МКС EN 12050-3:2006
EN 12050-3:2000
English
Повлечен 
2006-04-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Постројки за подигање отпадни води, наменети за згради и градилишта – Принципи на изградба и тестирање – Дел 3: Постројки за подигање фекални отпадни води со ограничена примена
МКС EN 12050-3:2015
EN 12050-3:2015
English
Публикуван 
2015-05-30 
39 с.
1323 MKD 
PDF
МКС EN 12050-4:2006
EN 12050-4:2000
English
Повлечен 
2006-04-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Постројки за подигање отпадни води, наменети за згради и градилишта – Принципи на изградба и тестирање – Дел 4: Неповратни вентили за нефекални и за фекални отпадни води
МКС EN 12050-4:2015
EN 12050-4:2015
English
Публикуван 
2015-05-30 
с.
0 MKD 
PDF
МКС EN 12056-1:2010
EN 12056-1:2000
English
Публикуван 
2010-07-30 
20 с.
945 MKD 
PDF
Гравитациски дренажни системи во згради - Дел 1: Општо и барања за изведбата (идентичен со EN 12056-1:2000)
МКС EN 12056-2:2010
EN 12056-2:2000
English
Публикуван 
2010-07-30 
41 с.
1399 MKD 
PDF
Гравитациски дренажни системи во згради - Дел 2: Санитарна разводна мрежа, распоред и пресметка (идентичен со EN 12056-2:2000)
МКС EN 12056-3:2010
EN 12056-3:2000
English
Публикуван 
2010-07-30 
47 с.
1474 MKD 
PDF
Гравитациски дренажни системи во згради - Дел 3: Покривна дренажна мрежа, распоред и пресметка (идентичен со EN 12056-3:2000)
МКС EN 12056-4:2010
EN 12056-4:2000
English
Публикуван 
2010-07-30 
19 с.
945 MKD 
PDF
Гравитациски дренажни системи во згради - Дел 4: Постројки за подигнување/испумпување на отпадни води - Распоред и пресметка (идентичен со EN 12056-4:2000)
МКС EN 12056-5:2010
EN 12056-5:2000
English
Публикуван 
2010-07-30 
19 с.
945 MKD 
PDF
Гравитациски дренажни системи во згради - Дел 5: Инсталирање и испитување, работни инструкции, одржување и употреба (идентичен со EN 12056-5:2000)
English
Публикуван 
2010-12-30 
5 с.
492 MKD 
PDF
Пластични цевководни системи - Огради за цевоводни системи за атмосферски води - Метода за испитување на јачината на оградите (идентичен со EN 12095:1997)
English
Публикуван 
2010-07-30 
31 с.
1210 MKD 
PDF
Вакуум дренажни системи во згради (идентичен со EN 12109:1999)
English
Публикуван 
2006-04-30 
25 с.
1096 MKD 
PDF
Вентили за довод на воздух кај системите за дренажа – Барања, методи за тестирање и оцена на сообразност
МКС EN 1253-1:2010
EN 1253-1:2003
English
Повлечен 
2010-07-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Сливници за згради - Дел 1: Барања
МКС EN 1253-1:2015
EN 1253-1:2015
English
Публикуван 
2015-05-30 
31 с.
1210 MKD 
PDF
Сливници за згради - Дел 1: Решеткасти подни сливници со длабочина на заптивка за вода од најмалку 50 мм
МКС EN 1253-2:2010
EN 1253-2:2003
English
Повлечен 
2010-07-30 
20 с.
945 MKD 
PDF
Сливници за згради - Дел 2: Испитни методи
МКС EN 1253-2:2015
EN 1253-2:2015
English
Публикуван 
2015-05-30 
36 с.
1323 MKD 
PDF
Сливници за згради - Дел 2: Кровни сливници и подни сливници без решетка

88 најдени, страна 1 од 5 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5