Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
English
Повлечен 
2006-04-30 
с.
0 MKD 
PDF
Оков – Уреди за излез во случај на паника, кои се управуваат со хоризонтална шипка– Барања и методи за испитување
МКС EN 1125:2006/A1:2006
EN 1125:1997/A1:2001
English
Повлечен 
2006-04-30 
10 с.
605 MKD 
PDF
Оков – Уреди за излез во случај на паника, кои се управуваат со хоризонтална шипка– Барања и методи за испитување
МКС EN 1125:2006/A1:2006/AC:2006
EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002
English
Повлечен 
2006-04-30 
2 с.
0 MKD 
PDF
Оков – Уреди за излез во случај на паника, кои се управуваат со хоризонтална шипка– Барања и методи за испитување
English
Повлечен 
2010-05-30 
58 с.
1550 MKD 
PDF
Оков - Уреди за излез во случај на паника, кои се управуваат со хоризонтална рачка во насока на спасување - Услови и методи за испитување (идентичен со EN 1125:2008)
English
Публикуван 
2006-04-30 
23 с.
999 MKD 
PDF
Оков - Уреди на електричен погон за задржано отворање на ротирачки врати - Барања и методи за испитување
МКС EN 1155:2006/A1:2006
EN 1155:1997/A1:2002
English
Публикуван 
2006-04-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Оков - Уреди на електричен погон за задржано отворање на ротирачки врати - Барања и методи за испитување
МКС EN 1155:2006/А1:2006/AC:2008
EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006
English
Публикуван 
2008-02-28 
1 с.
0 MKD 
PDF
Оков - Уреди на електричен погон за задржано отворање на ротирачки врати - Барања и методи за испитување - Коригендум
English
Публикуван 
2006-04-30 
30 с.
1210 MKD 
PDF
Оков – Уреди за координација на врати – Барања и методи за испитување
МКС EN 1158:2006/A1:2006
EN 1158:1997/A1:2002
English
Публикуван 
2006-04-30 
21 с.
999 MKD 
PDF
Оков – Уреди за координација на врати – Барања и методи за испитување
МКС EN 1158:2006/А1:2006/AC:2006
EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006
English
Публикуван 
2006-11-30 
2 с.
0 MKD 
PDF
Оков – Уреди за координација на врати – Барања и методи за испитување (идентичен со EN 1158:1997/А1:2002/AC:2006) - Коригендум
МКС EN 12046-1:2011
EN 12046-1:2003
English
Публикуван 
2011-07-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Сили при отворање и затворање – Метод на испитување – Дел 1: Прозори
English
Публикуван 
2011-07-30 
19 с.
945 MKD 
PDF
Градежен оков – Шрафови за врати и прозори - Барања и методи на испитување
English
Повлечен 
2006-04-30 
55 с.
1550 MKD 
PDF
Оков – Брави и резиња – Механички брави, резиња и плочки за заклучување – Барања и методи за испитување
МКС EN 12209:2006/AC:2006
EN 12209:2003/AC:2005
English
Повлечен 
2006-11-30 
10 с.
0 MKD 
PDF
Оков – Брави и резиња – Механички брави, резиња и плочки за заклучување – Барања и методи за испитување - Коригендум
English
Публикуван 
2016-03-30 
81 с.
1966 MKD 
PDF
English
Повлечен 
2011-07-30 
21 с.
999 MKD 
PDF
Градежен оков – Катанци и нивни додатоци - Барање и методи на испитување
English
Публикуван 
2013-01-30 
25 с.
1096 MKD 
PDF
Градежен оков – Катанци и нивни додатоци - Барање и методи на испитување
English
Повлечен 
2011-07-30 
29 с.
1134 MKD 
PDF
Градежен оков –Цилиндрични брави – Барања и методи на испитување
МКС EN 1303:2011/AC:2011
EN 1303:2005/AC:2008
English
Повлечен 
2011-07-30 
2 с.
0 MKD 
PDF
Градежен оков – Цилиндрични брави – Барања и методи на испитување
English
Публикуван 
2015-07-30 
33 с.
1248 MKD 
PDF

66 најдени, страна 1 од 4 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4