Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

МКС EN 12014-1:2010/A1:2010

Насловна » Стандардизација » МКС EN 12014-1:2010/A1:2010
Статус: Публикуван
Јазик: English
Страни: 3
Публикувано: 2010-02-28
Национален регистар: 2/2010
Издание:
Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со:
EN 12014-1:1997/A1:1999
CEN/TC 275
Цена: 416 MKDПечати

Македонски наслов

Прехранбени производи – Определување на содржина на нитрати и/или нитрити – Дел 1: Општи согледувања (идентичен со EN 12014-1:1997/A1:1999)-амадман

Англиски наслов

Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 1: General considerations

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

This European Standard provides a summary of each scope and principle and describes general considerations for the applicability of the following parts of EN 12014.

Технички комитети


ICSДиректива

Не е додадена информација.

Национална активност

Не е додадена информација.

 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
English
Публикуван 
2010-02-28 
4 с.
416 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Определување на содржина на нитрати и/или нитрити – Дел 1: Општи согледувања (идентичен со EN 12014-1:1997)
English
Повлечен 
2010-02-28 
13 с.
756 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Определување на содржина на нитрати и/или нитрити – Дел 2: HPLC/IC метод за определување на содржина на нитрати кај зеленчук и производи од зеленчук (идентичен со EN 12014-2:1997)
English
Публикуван 
2018-04-30 
18 с.
870 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Определување содржина на нитрати и/или нитрити – Дел 2: HPLC/IC метод за определување на содржина на нитрати кај зеленчук и производи од зеленчук
English
Публикуван 
2010-02-28 
14 с.
756 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Определување на содржина на нитрати и/или нитрити – Дел 3: Спектрометриско определување на содржина на нитрати и нитрити кај производи од месо по ензимска редукција од нитрати во нитрити (идентичен со EN 12014-3:2005)
English
Публикуван 
2010-02-28 
16 с.
794 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Определување на содржина на нитрати и/или нитрити – Дел 4: Јоноизменувачка хроматографија (IC) за определување на содржина на нитрати и нитрити кај производи од месо (идентичен со EN 12014-4:2005)
English
Публикуван 
2010-02-28 
10 с.
605 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Определување на содржина на нитрати и/или нитрити – Дел 5: Ензимско определување на содржина на нитрати кај храна за бебиња и доенчиња која содржи зеленчук (идентичен со EN 12014-5:1997)
English
Публикуван 
2010-02-28 
10 с.
605 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Определување на содржина на нитрати и/или нитрити – Дел 7: Mетод на континуиран проток за определување на содржина на нитрати кај зеленчук и производи од зеленчук по редукција на кадмиум (идентичен со EN 12014-7:1998)