Logo Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Јуриj Гагарин, бр.15, кат 3, 1000 Скопје
Тел.+ 389 (0)2 3247 150
Date: 2019-10-15
Time: 21:33


Статус: Публикуван
Јазик: Macedonian
Страни: 28
Публикувано: 2015-10-30
Национален регистар: 10/2015
Издание:
Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со:
EN ISO 9001:2015
CEN/SS F20
Овој документ е идентичен со:
ISO 9001:2015
ISO/TC 176/SC 2
Цена: 1134 MKDПечати

Македонски наслов

Системи за менаџмент со квалитет - Барања (ISO 9001:2015)

Англиски наслов

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

ISO 9001:2015 specifies requirements for a quality management system when an organization: a) needs to demonstrate its ability to consistently provide products and services that meet customer and applicable statutory and regulatory requirements, and b) aims to enhance customer satisfaction through the effective application of the system, including processes for improvement of the system and the assurance of conformity to customer and applicable statutory and regulatory requirements. All the requirements of ISO 9001:2015 are generic and are intended to be applicable to any organization, regardless of its type or size, or the products and services it provides.

Технички комитети

ИСРСМ ТК 9 - Менаџмент со квалитет, животна средина и ризици

ICS

03.120.10 - Управување со квалитет и обезбедување на квалитет
03.100.70 -


Директива

765/2008 - Барања за акредитација и надзор на пазарот во врска со маркетинг на производи - (Нова легислативна рамка и екоменаџмент и шеми за проверка-EMAS)


Национална активност

МКС EN ISO 9001:2015 replaces МКС EN ISO 9001:2009 - 2014-04-08


 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
English
Повлечен 
2006-04-30 
23 с.
999 MKD 
PDF
Системи за менаџмент со квалитет - Барања (ISO 9001:2000)
Macedonian
Повлечен 
2009-02-28 
34 с.
1248 MKD 
PDF
Системи за менаџмент со квалитет - Барања (ISO 9001:2008)
English
Повлечен 
2009-02-28 
27 с.
1134 MKD 
PDF
Системи за менаџмент со квалитет - Барања (ISO 9001:2008)
English
Повлечен 
2010-04-30 
2 с.
378 MKD 
PDF
Системи за менаџмент со квалитет - Барања (ISO 9001:2008/Cor 1:2009)
English
Публикуван 
2015-10-30 
29 с.
1134 MKD 
PDF
Системи за менаџмент со квалитет - Барања (ISO 9001:2015)


Copyright © 2011 Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија