Logo Институт за стандардизација на Република Македонија
Јуриj Гагарин, бр.15, кат 3, 1000 Скопје
Тел.+ 389 (0)2 3247 150
Date: 2019-02-19
Time: 05:27


Статус: Публикуван
Јазик: English
Страни: 11
Публикувано: 2010-12-30
Национален регистар: 12/2010
Издание:
Поврзани меѓународни стандарди

ISO 2230:2002
ISO/TC 45/SC 4
Цена: 681 MKDПечати

Македонски наслов

Производи од гума -Упатства за складирање

Англиски наслов

Rubber products -- Guidelines for storage

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

Не е додадена информација.

Технички комитети

ИСРМ Совет - Совет на ИСРМ

ICS

83.060 - Гума


Директива

Не е додадена информација.

Национална активност

Не е додадена информација.

Copyright © 2011 Институтот за стандардизација на Република Македонија