Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Корисни линкови

Македонски наслов

Пловни објекти за рекреација

Англиски наслов

Recreational craft

Дополнителни информации

Директива 94/25/EC на Европскиот Парламент и Советот од 16 јуни 1994 за приближување на законите, регулативите и административните одредби на Земјите-членки кои се однесуваат на Пловни објекти за рекреација