Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Корисни линкови

Македонски наслов

Поштенски услуги

Англиски наслов

Common rules for the development of the internal market of Community postal services and the improvement of quality of service

Дополнителни информации

Заеднички правила за развој на внатрешниот пазар на Поштенски услуги и подобрување на квалитетот на услугата