Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Корисни линкови

Македонски наслов

Апарати на гас

Англиски наслов

Appliances burning gaseous fuels

Дополнителни информации

ДИРЕКТИВА 2009/142/EC НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТОТ од 30 ноември 2009 која се однесуваат на апаратите на гас