Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Корисни линкови

Македонски наслов

Неавтоматски мерни инструменти

Англиски наслов

DIRECTIVE 2009/23/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 on non-automatic weighing instruments (Codified version)

Дополнителни информации

Директива 2009/23/EC на Европскиот Парламент и Советот од 23 април 2009 за Неавтоматски мерни инструменти