Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Корисни линкови

Македонски наслов

Екодизајн и означување со етикети за потрошувачката на енергија на производот

Англиски наслов

DIRECTIVE 2010/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 May 2010 on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products (recast)

Дополнителни информации

Нема референци на хармонизираните стандарди кои се објавени во Службен весник на Европската Унија во рамките на директивите за екодизајн и означување со етикети за потрошувачката на енергија на производот. За да ги видите референци на хармонизираните стандарди кои се објавени во Службен весник под мерките за спроведување на екодизајн и означување со етикети за потрошувачката на енергија на производот, ве молиме изберете ги кратки имиња дадени под "Implementing measures – Ecodesign and Energy labelling" односно линкот: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/ecodesign/index_en.htm