Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Корисни линкови

Македонски наслов

Екодизајн и означување на енергетска ефикасност

Англиски наслов

Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products

Дополнителни информации

Нема референци на хармонизираните стандарди кои се објавени во Службен весник на Европската Унија во рамките на директивите за екодизајн и означување на енергетска ефикасност. За да ги видите референци на хармонизираните стандарди кои се објавени во Службен весник под мерките за спроведување на екодизајн и означување означување на енергетска ефикасност , ве молиме изберете ги кратки имиња дадени под "Implementing measures – Ecodesign and Energy labelling" односно линкот: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/ecodesign/index_en.htm