Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Корисни линкови

Македонски наслов

Радио и телекомуникациска терминална опрема

Англиски наслов

Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity

Дополнителни информации

Директива 1999/5/EC на Европскиот Парламент и Советот од 9 март 1999 за Радио и телекомуникациска терминална опрема и взаемно признавање на нивната сообразност