Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Корисни линкови

Македонски наслов

Ограничување на употребата на одредени опасни супстанции

Англиски наслов

Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast)

Дополнителни информации

Directive 2011/65/EUof the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment OJ L 174 of 1 July 2011