Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Корисни линкови

Македонски наслов

Екодизајн - Пумпи за вода

Англиски наслов

Commission Regulation (EU) No 547/2012 of 25 June 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for water pumps

Дополнителни информации

Не е додадена информација.