Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Корисни линкови

Македонски наслов

Екодизајн - Tопловодни котли

Англиски наслов

Efficiency requirements for new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels

Дополнителни информации

Директива на Советот 92/42/EEC од 21 мај 1992 во врска со барања за ефикасност на новите топловодни котли во кои согоруваат течни или гасовите горива