Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN 1041:2009
EN 1041:2008; EN 1041:2008
English
Повлечен 
2009-11-30 
26 с.
1096 MKD 
PDF
Информации што ги дава производителот на медицински помагала
МКС EN 1060-1+A2:2011
EN 1060-1:1995+A2:2009
English
Повлечен 
2011-04-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Неинвазивни сфигмоманометри - Дел 1: Општи барања (идентичен со EN 1060-1:1995+A2:2009)
МКС EN 1060-2+A1:2011
EN 1060-2:1995+A1:2009
English
Повлечен 
2011-04-30 
22 с.
999 MKD 
PDF
Неинвазивни сфигмоманометри - Дел 2: Дополнителни барања за механички сфигмоманометри (идентичен со EN 1060-2:1995+A1:2009)
МКС EN 1060-3+A2:2011
EN 1060-3:1997+A2:2009
English
Повлечен 
2011-04-30 
25 с.
1096 MKD 
PDF
Неинвазивни сфигмоманометри - Дел 3: Дополнителни барања за електромеханички системи за мерење крвен притисок (идентичен со EN 1060-3:1997+A2:2009)
МКС EN 1060-4:2007
EN 1060-4:2004
English
Повлечен 
2007-05-30 
32 с.
1210 MKD 
PDF
Неинвазивни сфигмоманометри - Дел 4: Процедури за тестирање за да се определи целокупната точност на автоматските неинвазивни сфигмоманометри (идентичен со EN 1060-4:2004)
МКС EN 1089-3:2007
EN 1089-3:2004
English
Повлечен 
2007-05-30 
14 с.
756 MKD 
PDF
Гасни цилиндри за транспортирање - Идентификација на гасни цилиндри (исклучувајки LPG) - Дел 3: Кодирање со боја (идентичен со EN 1089-3:2004)
МКС EN 12006-2+A1:2010
EN 12006-2:1998+A1:2009
English
Повлечен 
2010-07-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Неактивни хируршки импланти - Посебни барања за срцеви и васкуларни импланти - Дел 2: Васкуларни протези вклучувајќи одводни вентили на срцевите залистоци (идентичен со EN 12006-2:1998+A1:2009)
МКС EN 12006-3+A1:2010
EN 12006-3:1998+A1:2009
English
Повлечен 
2010-07-30 
14 с.
756 MKD 
PDF
Неактивни хируршки импланти - Посебни барања за срцеви и васкуларни импланти - Дел 3: Ендоваскуларни помагала
English
Повлечен 
2007-05-30 
39 с.
1323 MKD 
PDF
Технички помагала за инвалидни лица - Општи барања и методи за тестирање (идентичен со EN 12182:1999)
English
Повлечен 
2011-04-30 
47 с.
1474 MKD 
PDF
Рачно управувани инвалидски колички - Барања и методи за тестирање (идентичен со EN 12183:2009)
English
Повлечен 
2011-04-30 
59 с.
1550 MKD 
PDF
Инвалидски колички на струја, скутери и нивни напојувачи - Барања и методи за тестирање (идентичен со EN 12184:2009)
МКС EN 12342+A1:2011
EN 12342:1998+A1:2009
English
Повлечен 
2011-04-30 
25 с.
1096 MKD 
PDF
Цевки за дишење наменети за употреба со апаратура за анестезија и вентилатори (идентичен со EN 12342:1998+A1:2009)
МКС EN 12470-1+A1:2010
EN 12470-1:2000+A1:2009
English
Публикуван 
2010-07-30 
23 с.
999 MKD 
PDF
Клинички термометри - Дел 1: Течен метал во стаклени термометри со максимален уред (идентичен со EN 12470-1:2000+A1:2009)
МКС EN 12470-2+A1:2010
EN 12470-2:2000+A1:2009
English
Публикуван 
2010-07-30 
17 с.
870 MKD 
PDF
Клинички термометри - Дел 2: Фазно променливи (матрични) термометри (идентичен со EN 12470-2:2000+A1:2009)
МКС EN 12470-3+A1:2010
EN 12470-3:2000+A1:2009
English
Повлечен 
2010-07-30 
20 с.
945 MKD 
PDF
Клинички термометри - Дел 3: Перформанси на компактните електрични термометри (непредвидлив и предвидлив) со максимален уред (идентичен со EN 12470-3:2000+A1:2009)
МКС EN 12470-4+A1:2010
EN 12470-4:2000+A1:2009
English
Повлечен 
2010-07-30 
19 с.
945 MKD 
PDF
Клинички термометри - Дел 4: Перформанси на електрични термометри за постојано мерење (идентичен со EN 12470-4:2000+A1:2009)
МКС EN 12470-5:2007
EN 12470-5:2003
English
Повлечен 
2007-05-30 
28 с.
1134 MKD 
PDF
Клинички термометри - Дел 5: Можности на ушни термометри со инфрацрвени зраци (со максимален уред) (идентичен со EN 12470-5:2003)
МКС EN 1282-2+A1:2011
EN 1282-2:2005+A1:2009
English
Повлечен 
2011-04-30 
19 с.
945 MKD 
PDF
Цевки за трахеостомија - Дел 2: Цевки за педијатрија (ISO 5366-3:2001, модифициран (идентичен со EN 1282-2:2005+A1:2009)
English
Повлечен 
2015-05-30 
79 с.
1814 MKD 
PDF
Мали парни стерилизатори
МКС EN 13544-1+A1:2011
EN 13544-1:2007+A1:2009
English
Публикуван 
2011-04-30 
43 с.
1399 MKD 
PDF
Опрема за респираторна терапија - Дел 1: Системи за распрскување и нивни компоненти (идентичен со EN 13544-1:2007+A1:2009)

334 најдени, страна 1 од 17 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7