Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 24 Бетон и производи од бетон

Број: ИСРСМ ТК 24
Статус: Распуштен
Претседател: Златан Манов
Секретар: д-р Соња Черепналковска


Македонски наслов

Бетон и производи од бетон

Англиски наслов

Concrete and concrete products

Активност на македонски

Стандардизација на технологијата на бетонот, проектирање на бетонски мешавини за бетонски конструкции, армиран бетон и пренапрегнати бетонски структури: дефиниции, термини и методи за тестирање.

Активност на Англиски

Не е додадена информација.