Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 15 Испитување без разрушување

Број: ИСРСМ ТК 15
Статус: Распуштен
Претседател: Драган Славков
Секретар: Вилијам Христовски


Македонски наслов

Испитување без разрушување

Англиски наслов

Non destructive testing

Активност на македонски

Стандардизација на терминологијата, опремата и општите постапки на методите за испитувањe без разрушување:
- акустични методи;
- јонизирачки зрачења;
- испитување со течен пенетрант;
- електрични и магнетни методи;
- оптички и визуелни методи;
- испитување на пропуштање;
- методи на дифракција на рентгенски зраци,
како и стандардизација на постапките за квалификација и сертификација на персоналот кој врши испитувањe без разрушување и методологија за квалификација на испиувањe без разрушување.

Активност на Англиски

Не е додадена информација.