Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 13 Квалитет на храна

Број: ИСРСМ ТК 13
Статус: Активен
Претседател: Емилија Тодоровска
Секретар: Весна Поповска


Македонски наслов

Квалитет на храна

Англиски наслов

Food Quality

Активност на македонски

Стандардизација во областа на човечки и животински прехранбени производи, како и материјали за размножување на животните и растенијата, терминологија, методи за земање на примероци, методи за тестирање и анализа, спецификација на производите и барањата за пакување, складирање и транспорт на истите.
- Стандардизација на терминологијата, методи на земање на примероци, методи за анализа и испитување на скробот (вклучувајки продукти на хидролиза и декстрини) и нивни споредни производи.

Активност на Англиски

- Standardization in the field of human and animal foodstuffs as well as animal and vegetable propagation materials, in particular terminology, sampling, methods of test and analysis, product specifications and requirements for packaging, storage and transportation.

- Standardization of terminology, methods of sampling, methods of analysis and examination of starch (including hydrolysis products and dextrins ) and its by-products.


Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 174
Fruit and vegetable juices - Methods of analysis
CEN/TC 275
Food analysis - Horizontal methods
CEN/TC 302
Milk and milk products - Methods of sampling and analysis
CEN/TC 307
Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products - Methods of sampling and analysis
CEN/TC 327
Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis
CEN/SS C01
Food Products
CEN/SS C10
Starch
CEN/TC 338
Cereal and cereal products
ISO/TC 34
Food products
ISO/TC 34/SC 2
Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals
ISO/TC 34/SC 3
Fruits and vegetables and their derived products
ISO/TC 34/SC 4
Cereals and pulses
ISO/TC 34/SC 5
Milk and milk products
ISO/TC 34/SC 6
Meat, poultry, fish, eggs and their products
ISO/TC 34/SC 7
Spices, culinary herbs and condiments
ISO/TC 34/SC 8
Tea
ISO/TC 34/SC 9
Microbiology
ISO/TC 34/SC 10
Animal feeding stuffs
ISO/TC 34/SC 11
Animal and vegetable fats and oils
ISO/TC 34/SC 12
Sensory analysis
ISO/TC 34/SC 14
Fresh, dry and dried fruits and vegetables
ISO/TC 34/SC 15
Coffee
ISO/TC 93
Starch (including derivatives and by-products)
ISO/TC 34/SC 16
Horizontal methods for molecular biomarker analysis
ISO/TC 34/SC 17
Management systems for food safety