Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРМ Совет Совет на ИСРМ

Број: ИСРМ Совет
Статус: Активен
Претседател: Јадранка Блажевска Гилев
Секретар: м-р Велибор Тасевски


Македонски наслов

Совет на ИСРМ

Англиски наслов

ISRM Council

Активност на македонски

Не е додадена информација.

Активност на Англиски

Не е додадена информација.