Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 2 Електронски комуникации

Број: ИСРСМ ТК 2
Статус: Активен
Претседател: Венцеслав Кафеџиски
Секретар: Лилјана Хаџиевска Антовска


Македонски наслов

Електронски комуникации

Англиски наслов

Electronic communications

Активност на македонски

- пристап, терминали, пренос и мултиплексирање, вклучувајќи ги сите аспекти што покриваат кабли, инсталации, пренос на сигналите, мултиплексирање, и други форми на обработка на сигналите,
- услуги и протоколи за напредни мрежи кои произлегуваат од конвергенцијата на телекомуникациите и интернетот,
- мобилни системи од втората генерација и нејзините еволуции,
- мобилни системи од третата генерација,
- широкопојасни безжични пристапни мрежи вклучувајќи ги и стандардите за опрема што овозможува широкопојасен безжичен пристап до жичаните мрежи,
- стандарди од областа на радио-дифузијата, и тоа радио-дифузни системи за телевизиски пренос, радио пренос, пренос на податоци и други услуги, со користење на сателитски, кабелски и земски предаватели,
- безгајтански телефони,
- сите типови на сателитски телекомуникациски услуги и апликации (вклучувајќи мобилни и радиодифузни), сите типови на земски станици и опрема за земски станици,
- професионални мобилни радио системи,
- мобилни широкопојасни системи за јавна безбедност и справување со непогоди,
- конвергенција помеѓу информациските технологии и телекомуникациите,
- електромагнетна компатибилност и различни прашања кои го третираат радио спектарот,
- безбедност на телекомуникациската опрема,
- е-здравје, односно различни активности од доменот на информациско комуникациските технологии кои го третираат здравјето.

Активност на Англиски

Не е додадена информација.

Релација со сите интернационални технички комитети

ATTM
Access, Terminals, Transmission and Multiplexing
BRAN
Broadband Radio Access Networks
BROADCAST
EBU/CENELEC/ETSI on Broadcasting
CABLE
Integrated broadband cable telecommunication networks
DECT
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)
EE
Environmental Engineering
EMTEL
Emergency Communications
ERM
EMC and Radio Spectrum Matters
ESI
Electronic Signatures and Infrastructures
INT
Core Network and Interoperability Testing
ITS
Intelligent Transport Systems
LI
Lawful Interception
MSG
Mobile Standards Group
MTS
Methods for Testing & Specification
PLT
Powerline Telecommunications
RRS
Reconfigurable Radio Systems
RT
Railway telecommunications
SAFETY
Safety
SAGE
Security Algorithms Group of Experts
SCP
Smart Card Platform
SES
Satellite Earth Stations & Systems
SmartBAN
Smart Body Area Network
STQ
Speech and multimedia Transmission Quality
eHEALTH
eHEALTH
3GPP RAN
Technical Specification Group - Radio Access Network
3GPP SA
Technical Specification Group - Services and System Aspects
3GPP GERAN
Technical Specification Group - GSM/EDGE Radio Access Network
3GPP CT
Technical Specification Group - Core Network & Terminals
oneM2M
oneM2M
HF
Human Factors
NTECH
Network Technologies
USER
User Group