Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 14 Менаџмент на животна средина

Број: ИСРСМ ТК 14
Статус: Распуштен
Претседател: Владо Каровски
Секретар: м-р Виолета Шареска-Ѓаковска


Македонски наслов

Менаџмент на животна средина

Англиски наслов

Environmental management

Активност на македонски

Делокруг на работа на ИСРМ ТК 14 е стандардизација во областа на системите на менаџмент на животната средина како и алатка во подршката на одржливиот развој.

Активност на Англиски

The scope of ISRM TK 14 is standardization in the field of environmental management systems and tools in support of sustainable development.