Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 33 Метрологија

Број: ИСРСМ ТК 33
Статус: Распуштен
Претседател: Ненад Новкоски
Секретар: Сузана Ивановска


Македонски наслов

Метрологија

Англиски наслов

Metrology

Активност на македонски

Преставува стандардизација на:
- величини, единици, симболи, фактори на конверзија,
- примена на статистички методи,
- инструменти за мерење, водомери, мерачи на топлина, лабораториска опрема,
- хидрометрија,
- димензионална и геометриска производна спецификација
- воспоставување на дефиниции, категории, нивоа и класификација на референтн материјали
- одредување на структурата на сродни форми на референтни материјали;
- дефинирање на критериуми при избор на извори на референтни материјали

Активност на Англиски

Не е додадена информација.