Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 36 Хемија и пластика

Број: ИСРСМ ТК 36
Статус: Активен
Претседател: Јадранка Блажевска Гилев
Секретар: Орхидеја Шутарова


Македонски наслов

Хемија и пластика

Англиски наслов

Chemistry and Plastics

Активност на македонски

Преставува стандардизација во областа - општо за хемиска индустрија , особено за основните хемиски производи чија употреба е раширена во различни индустрии и кои не се покриени во други технички комитети на ISO.
Стандардизација на номенклатура, методи за тестирање и спецификации применливи на материјалите и производите од областа на пластика
- Стандардизација на секаков вид на профили, спојни елементи, вентили и помошна опрема наменети за транспорт на флуиди, изработени од пластични материјали,композитни материјали и армирана пластика. Исто така, вклучени се и метални спојни елементи што се користат заедно со пластични профили. Оваа стандардизација вклучува – профили, прирабници, спојни елементи, вентили и помошна опрема – димензии и нивна толеранција; барања за хемиски, механички и физички карактеристики и соодветни методи за испитување; барања и методи за испитување на други карактеристики, значајни за посебни примени, опсег на темература и притисок.

Активност на Англиски

Не е додадена информација.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 155
Plastics piping systems and ducting systems
CEN/TC 216
Chemical disinfectants and antiseptics
CEN/TC 249
Plastics
CEN/TC 253
Self adhesive tapes
CEN/TC 266
Thermoplastic static tanks
CEN/TC 276
Surface active agents
CEN/TC 298
Pigments and extenders
CEN/TC 317
Derivatives from coal pyrolysis
ISO/TC 47
Chemistry
ISO/TC 54
Essential oils
ISO/TC 61
Plastics
ISO/TC 91
Surface active agents
ISO/TC 138
Plastics pipes, fittings and valves for the transport of fluids
ISO/TC 201
Surface chemical analysis
ISO/TC 217
Cosmetics
ISO/TC 61/SC 1
Terminology
ISO/TC 61/SC 2
Mechanical behavior
ISO/TC 61/SC 4
Burning behaviour
ISO/TC 61/SC 5
Physical-chemical properties
ISO/TC 61/SC 6
Ageing, chemical and environmental resistance
ISO/TC 61/SC 9
Thermoplastic materials
ISO/TC 61/SC 10
Cellular plastics
ISO/TC 61/SC 11
Products
ISO/TC 61/SC 13
Composites and reinforcement fibres
ISO/TC 61/SC 12
Thermosetting materials
ISO/TC 138/SC 1
Plastics pipes and fittings for soil, waste and drainage (including land drainage)
ISO/TC 138/SC 2
Plastics pipes and fittings for water supplies
ISO/TC 138/SC 3
Plastics pipes and fittings for industrial applications
ISO/TC 138/SC 3
Plastics pipes and fittings for industrial applications
ISO/TC 138/SC 4
Plastics pipes and fittings for the supply of gaseous fuels
ISO/TC 138/SC 5
General properties of pipes, fittings and valves of plastic materials and their accessories -- Test methods and basic specifications
ISO/TC 138/SC 6
Reinforced plastics pipes and fittings for all applications
ISO/TC 138/SC 7
Valves and auxiliary equipment of plastics materials
ISO/TC 138/SC 8
Rehabilitation of pipeline systems
ISO/TC 201/SC 1
Terminology
ISO/TC 201/SC 2
General procedures
ISO/TC 201/SC 3
Data management and treatment
ISO/TC 201/SC 4
Depth profiling
ISO/TC 201/SC 5
Auger electron spectroscopy
ISO/TC 201/SC 6
Secondary ion mass spectrometry
ISO/TC 201/SC 7
Electron spectroscopies
ISO/TC 201/SC 8
Glow discharge spectroscopy
ISO/TC 201/SC 9
Scanning probe microscopy
ISO/TC 47/SC 1
General methods
ISO/TC 47/SC 2
Sampling of chemical products
ISO/TC 47/SC 3
Reagents for chemical analysis. Indicators. Primary standards. Standard solutions. Buffer solutions
CEN/TC 392
Cosmetics