Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 3 Квалитет на вода

Број: ИСРСМ ТК 3
Статус: Распуштен
Претседател: Љупка Димовска - Зајков
Секретар: Весна Поповска


Македонски наслов

Квалитет на вода

Англиски наслов

Water quality

Активност на македонски

Стандардизација во областа на квалитет на вода, вклучително дефинирање на термини, земање на примероци од води, мерење и известување за карактеристики на вода. Од делокругот е исклучено: Дозволени граници за квалитет на вода

Активност на Англиски

Standardization in the field of water quality, including definition of terms, sampling of waters, measurement and reporting of water characteristics.

Excluded :
• limits of acceptability for water quality.

Забелешка

Делокругот на работа е превземен од ИСРМ ТК 17,