Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 7 Нафтени производи и средства за подмачкување

Број: ИСРСМ ТК 7
Статус: Активен
Претседател: Виктор Глигоров
Секретар: м-р Велибор Тасевски


Македонски наслов

Нафтени производи и средства за подмачкување

Англиски наслов

Petroleum products and lubricants

Активност на македонски

Стандардизација на методите за мерење, земање на примероци и тестови, терминологија, класификации и спецификации на нафтата, нафтените производи и средствата за подмачкување кои не се на база на нафта како и хидраулични флуиди.

Активност на Англиски

Standardization of measurement methods, sampling and tests, terminology, classifications and specifications of oil, petroleum products, and non-oil-based lubricants as well as hydraulic fluids.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 19
Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin.
CEN/WS 015
Bio-ethanol (E85) as automotive fuel
ISO/TC 28
Petroleum and related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources
ISO/PC 248
Sustainability criteria for bioenergy
ISO/TC 28/SC 1
Terminology
ISO/TC 28/SC 2
Measurement of petroleum and related products
ISO/TC 28/SC 3
Static petroleum measurement
ISO/TC 28/SC 4
Classifications and specifications
ISO/TC 28/SC 5
Measurement of refrigerated hydrocarbon and non-petroleum based liquefied gaseous fuels
ISO/TC 28/SC 6
Bulk cargo transfer, accountability, inspection and reconciliation
ISO/TC 28/SC 7
Liquid Biofuels