Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 38 Тутун и тутунски производи

Број: ИСРСМ ТК 38
Статус: Активен
Претседател: Проф д-р Златко Арсов
Секретар: Весна Поповска


Македонски наслов

Тутун и тутунски производи

Англиски наслов

Tobacco and tobacco products

Активност на македонски

Делокруг на работа на ИСРМ ТК 38 е во однос на методите за испитување како и меѓународно усогласена терминологија. Стандардите се однесуваат на тутунското растение, необработен тутун, производи од тутун како што се цигарите, фино сечен тутун (наменет за рачно виткање), пури, цигарилоси, тутун за луле и други производи од тутун кои што не се пушат (тутун за џвакање, тутун за шмркање), тутун за наргиле, материјали кои се применуваат при изработката на производи од тутун, и еколошките аспекти поврзани со тутунот и чадот од тутун.

Активност на Англиски

Не е додадена информација.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 401
Reduced Ignition Propensity Cigarettes
ISO/TC 126
Tobacco and tobacco products
ISO/TC 126/SC 1
Physical and dimensional tests
ISO/TC 126/SC 2
Leaf tobacco
CEN/TC 437
Electronic cigarettes and e-liquids