Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 38 Тутун и тутунски производи

Број: ИСРСМ ТК 38
Статус: Активен
Претседател: Проф д-р Златко Арсов
Секретар: Весна Поповска


Македонски наслов

Тутун и тутунски производи

Англиски наслов

Tobacco and tobacco products

Активност на македонски

Делокруг на работа на ИСРМ ТК 38 е во однос на методите за испитување како и меѓународно усогласена терминологија. Стандардите се однесуваат на тутунското растение, необработен тутун, производи од тутун како што се цигарите, фино сечен тутун (наменет за рачно виткање), пури, цигарилоси, тутун за луле и други производи од тутун кои што не се пушат (тутун за џвакање, тутун за шмркање), тутун за наргиле, материјали кои се применуваат при изработката на производи од тутун, и еколошките аспекти поврзани со тутунот и чадот од тутун.

Активност на Англиски

The scope of work consists of methods of analyses and internationally harmonized terminology. The standards have relevance to tobacco crops, unmanufactured tobacco, tobacco products such as cigarettes, fine-cut tobacco, cigars, cigarillos, pipe tobacco and other tobacco products, e. g. smokeless tobacco or hookah tobacco, materials used for manufacturing of tobacco products, tobacco smoke and tobacco related environmental aspects.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 401
Reduced Ignition Propensity Cigarettes
ISO/TC 126
Tobacco and tobacco products
ISO/TC 126/SC 1
Physical and dimensional tests
ISO/TC 126/SC 2
Leaf tobacco
CEN/TC 437
Electronic cigarettes and e-liquids