Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 37 Метали и металургија

Број: ИСРСМ ТК 37
Статус: Активен
Претседател: Свето Цветковски
Секретар: м-р Велибор Тасевски


Македонски наслов

Метали и металургија

Англиски наслов

Metals and metallurgy

Активност на македонски

Делокругот на работа ги опфаќа методите за испитување како и меѓународно усогласена терминологија. Стандардите се однесуваат на европските и меѓународните комитети од областа на метали и металургија.

Активност на Англиски

Не е додадена информација.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 132
Aluminium and aluminium alloys
CEN/TC 133
Copper and copper alloys
CEN/TC 209
Zinc and zinc alloys
CEN/SS M11
Powder metallurgy
CEN/TC 459/SC 12
General issues
CEN/TC 459/SC 1
Test methods for steel (other than chemical analysis)
CEN/TC 459/SC 2
Methods of chemical analysis for iron and steel
CEN/TC 459/SC 3
Structural steels other than reinforcements
CEN/TC 459/SC 4
Concrete reinforcing and prestressing steels
CEN/TC 459/SC 5
Steels for heat treatment, alloy steels, free-cutting steels and stainless steels
CEN/TC 459/SC 6
Wire rod and wires
CEN/TC 459/SC 7
Steels for pressure purposes
CEN/TC 459/SC 9
Coated and uncoated flat products to be used for cold forming
CEN/TC 459/SC 10
Steel tubes, and iron and steel fittings
CEN/TC 459/SC 11
Steel castings and forgings
ISO/TC 17
Steel
ISO/TC 17/SC 1
Methods of determination of chemical composition
ISO/TC 17/SC 3
Steels for structural purposes
ISO/TC 17/SC 4
Heat treatable and alloy steels
ISO/TC 17/SC 7
Methods of testing (other than mechanical tests and chemical analysis)
ISO/TC 17/SC 9
Tinplate and blackplate
ISO/TC 17/SC 10
Steel for pressure purposes
ISO/TC 17/SC 11
Steel castings
ISO/TC 17/SC 12
Continuous mill flat rolled products
ISO/TC 17/SC 15
Railway rails, rails fasteners, wheels and wheelsets
ISO/TC 17/SC 16
Steels for the reinforcement and prestressing of concrete
ISO/TC 17/SC 17
Steel wire rod and wire products
ISO/TC 17/SC 19
Technical delivery conditions for steel tubes for pressure purposes
ISO/TC 17/SC 20
General technical delivery conditions, sampling and mechanical testing methods
ISO/TC 18
Zinc and zinc alloys
ISO/TC 18/SC 1
Methods of sampling and analysis of zinc and zinc alloys
ISO/TC 18/SC 2
Zinc alloys for casting
ISO/TC 18/SC 3
Zinc metal
ISO/TC 25
Cast irons and pig irons
ISO/TC 26
Copper and copper alloys
ISO/TC 79
Light metals and their alloys
ISO/TC 79/SC 2
Organic and anodic oxidation coatings on aluminium
ISO/TC 79/SC 4
Unalloyed (refined) aluminium ingots
ISO/TC 79/SC 5
Magnesium and alloys of cast or wrought magnesium
ISO/TC 79/SC 6
Wrought aluminium and aluminium alloys
ISO/TC 79/SC 7
Aluminium and cast aluminium alloys
ISO/TC 79/SC 9
Symbolization
ISO/TC 102
Iron ore and direct reduced iron
ISO/TC 102/SC 1
Sampling
ISO/TC 102/SC 2
Chemical analysis
ISO/TC 102/SC 3
Physical testing
ISO/TC 107
Metallic and other inorganic coatings
ISO/TC 107/SC 3
Electrodeposited coatings and related finishes
ISO/TC 107/SC 4
Hot dip coatings (galvanized, etc.)
ISO/TC 107/SC 7
Corrosion tests
ISO/TC 107/SC 8
Chemical conversion coatings
ISO/TC 119
Powder metallurgy
ISO/TC 119/SC 2
Sampling and testing methods for powders (including powders for hardmetals)
ISO/TC 119/SC 3
Sampling and testing methods for sintered metal materials (excluding hardmetals)
ISO/TC 119/SC 4
Sampling and testing methods for hardmetals
ISO/TC 119/SC 5
Specifications for powder metallurgical materials (excluding hardmetals)
ISO/TC 132
Ferroalloys
ISO/TC 155
Nickel and nickel alloys
ISO/TC 164
Mechanical testing of metals
ISO/TC 164/SC 1
Uniaxial testing
ISO/TC 164/SC 2
Ductility testing
ISO/TC 164/SC 3
Hardness testing
ISO/TC 164/SC 4
Fatigue, fracture and toughness testing
ISO/TC 164/SC 5
Fatigue testing
ISO/TC 183
Copper, lead, zinc and nickel ores and concentrates
ISO/TC 79/SC 11
Titanium
CEN/SS M14
Nickel
ISO/TC 129
Aluminium ores
ISO/TC 129/SC 1
Sampling
ISO/TC 129/SC 2
Methods of analysis
ISO/TC 79/SC 12
Aluminium ores