Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 41 Хомеопатска дејност и едукација

Број: ИСРСМ ТК 41
Статус: Распуштен
Претседател: Весна Симонова
Секретар: м-р Велибор Тасевски


Македонски наслов

Хомеопатска дејност и едукација

Англиски наслов

Homeopathy practice and education

Активност на македонски

Стандардизација на услуги и едукација на доктори по медицина со дополнителни квалификации од хомеопатија, стандардизација на услуги и едукација на хомеопати кои не се доктори по медицина, се со цел да се стандардизираат сите практикувачи на хомеопатијата притоа обезбедувајки квалитет на понудената услуга и заштита на здравјето на населението.

Активност на Англиски

Standardization of the requirements and education of medical doctors with additional qualification in homeopathy, and the specifications of their services. Furthermore standardization of services and education provided by persons not being medical doctors, thus covering all practitioners of homeopathy and providing requirements for the quality of the service offered and safety of public health.