Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 42 Менаџмент со човечки ресурси

Број: ИСРСМ ТК 42
Статус: Активен
Претседател: Христина Лозаноска
Секретар: Вилијам Христовски


Македонски наслов

Менаџмент со човечки ресурси

Англиски наслов

Human resource management

Активност на македонски

Изготвување и поставување на национални стандарди за менаџмент на човечки ресурси во Република Северна Македонија, како и вклучување на земјата на регионално и глобално ниво во процесите за стандардизација на менаџментот на човечки ресурси, додека како мирор комитет на ИСРСМ на ТК 42 ќе биде ISO TC 260 Менаџмент со човечки ресурси

Активност на Англиски

Developing and setting up national standards for human resources management in the Republic of North Macedonia, as well as involving the country at the regional and global level in the processes of standardization of human resources management. Mirror committee of ISRSM TC 42 is ISO TC 260 - Human resource management.

Релација со сите интернационални технички комитети

ISO/TC 260
Human resource management