Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 42 Менаџмент со човечки ресурси

Број: ИСРСМ ТК 42
Статус: Активен
Претседател: Христина Лозаноска
Секретар: Вилијам Христовски


Македонски наслов

Менаџмент со човечки ресурси

Англиски наслов

Human resource management

Активност на македонски

Изготвување и поставување на национални стандарди за менаџмент на човечки ресурси во РМ, како и вклучување на земјата на регионално и глобално ниво во процесите за стандардизација на менаџментот на човечки ресурси, додека како мирор комитет на ТК ќе биде ISO TC 260.

Активност на Англиски

Не е додадена информација.

Релација со сите интернационални технички комитети

ISO/TC 260
Human resource management