Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ ТК 27

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ ТК 27 » Програма за работа на ИСРМ ТК 27

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 27
2014-04-08
ISO/CD 21172

Gas cylinders -- Welded steel gas drums up to 3000 capacity for the transport of gases -- Design and construction
ИСРМ ТК 27
2016-02-07
prEN 12067-2 rev
Контрола на односот гас/воздух за гасни пламеници и апарати на гас - Дел 2: Електронски типови (идентичен со EN 12067-2:2004)
Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels - Control functions in electronic systems - Part 2: Fuel/air ratio control / supervision of the electronic type
ИСРМ ТК 27
2017-06-07
EN 12493:2013+A1:2014/FprA2
ТНГ опрема и додатоци - Заварени челични садови под притисок за патни цистерни за ТНГ - Проектирање и производство
LPG equipment and accessories - Welded steel pressure vessels for LPG road tankers - Design and manufacture
ИСРМ ТК 27
2014-09-16
EN 12493:2013/FprA1
ТНГ опрема и додатоци - Заварени челични садови под притисок за патни цистерни за ТНГ - Дизајн и производство
LPG equipment and accessories - Welded steel pressure vessels for LPG road tankers - Design and manufacture
ИСРМ ТК 27
2017-02-07
FprEN 12542
ТНГ опрема и додатоци - Статични заварени челични цилиндрични резервоари, сериски произведени за складирање течнет нафтен гас (ТНГ), чијшто волумен не надминува 13 m3 - Дизајн и производство
LPG equipment and accessories - Static welded steel cylindrical tanks, serially produced for the storage of Liquefied Petroleum Gas (LPG) having a volume not greater than 13 m³ - Design and manufacture
ИСРМ ТК 27
2015-08-07
EN 126:2012/prA1
Повеќефункционално управување кај апарати на гас
Multifunctional controls for gas burning appliances
ИСРМ ТК 27
2016-10-26
FprEN 12807
ТНГ опрема и додатоци - Преносливи, залемени челични цилиндри за повторно полнење на течнет нафтен гас (ТНГ) - Проектирање и конструкција
LPG equipment and accessories - Transportable refillable brazed steel cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Design and construction
ИСРМ ТК 27
2018-02-02
FprEN 12817
ТНГ опрема и додатоци - Инспекција и реквалификација на ТНГ резервоари до и еднакво на 13 m³
LPG Equipment and accessories - Inspection and requalification of LPG pressure vessels up to and including 13 m³
ИСРМ ТК 27
2018-02-02
FprEN 12819
ТНГ опрема и додатоци - Инспекција и реквалификација на ТНГ резервоари поголеми од 13 m3 (идентичен со EN 12819:2009)
LPG equipment and accessories - Inspection and requalification of LPG pressure vessels greater than 13 m³
ИСРМ ТК 27
2018-12-02
prEN 13012
Бензински станици – Изработка и карактеристики на автоматски млазници за употреба кај апаратите за полнење гориво
Petrol filling stations - Construction and performance of automatic nozzles for use on fuel dispensers
ИСРМ ТК 27
2016-02-07
EN 13110:2012/prA1
ТНГ опрема и додатоци - Преносливи заварени алуминиумски цилиндри за повторно полнење на втечнет нафтен гас (ТНГ) - Проектирање и конструкција
LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded aluminium cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Design and construction
ИСРМ ТК 27
2018-01-02
FprEN 13175
ТНГ опрема и додатоци - Спецификација и испитување на вентили и приклучоци на садови под притисок за втечнет нафтен гас (ТНГ)
LPG Equipment and accessories - Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) pressure vessel valves and fittings
ИСРМ ТК 27
2018-02-02
EN 13203-2:2018
Домашни апарати на гас за производство на топла вода – Дел 2: Оцена на потрошувачка на енергија
Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 2: Assessment of energy consumption
ИСРМ ТК 27
2014-09-16
prEN 13203-5
Апарати за домаќинство на гас за производство на топла вода – Дел 5: Оцена на потрошувачка на енергија на апарати на гас комбинирани со електрични топлински пумпи
Gas-fired domestic appliance producing hot water - Part 5: Assessment of energy consumption of gas fired appliances combined with electrical heat pump
ИСРМ ТК 27
2015-08-07
EN 13203-5:2018
Апарати за домаќинство на гас за производство на топла вода - Дел 5: Оцена на потрошувачка на енергија на апарати на гас комбинирани со електрични топлински пумпи
Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 5: Assessment of energy consumption of gas-fired appliances combined with electrical heat pump
ИСРМ ТК 27
2018-02-02
EN 13611:2018
Безбедносни и управувачки уреди за пламеници и апарати на гасни или течни горива - Општи барања
Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous and/or liquid fuels - General requirements
ИСРМ ТК 27
2018-12-02
prEN 13617-1
Бензински станици - Дел 1: Барања за безбедност при градба и работа на мерни пумпи, уреди за точење и далечински пумпни единици
Petrol filling stations - Part 1: Safety requirements for construction and performance of metering pumps, dispensers and remote pumping units
ИСРМ ТК 27
2018-12-02
prEN 13617-2
Бензински станици - Дел 2: Барања за безбедност при изработка и карактеристики на сигурносните затвoрачи за употреба кај мерните пумпи и уреди за точење
Petrol filling stations - Part 2: Safety requirements for construction and performance of safe breaks for use on metering pumps and dispensers
ИСРМ ТК 27
2018-12-02
prEN 13617-3
Бензински станици - Дел 3: Барања за безбедност при изработка и карактеристики на брзозатворни сигурносни вентили за засекувачи на млаз
Petrol filling stations - Part 3: Safety requirements for construction and performance of shear valves
ИСРМ ТК 27
2018-12-02
prEN 13617-4
Бензински станици - Дел 4: Безбедносни барања за конструкција и изведба на вртливи делови за примена кај автомати за точење на гориво и разделувачи
Petrol filling stations - Part 4: Safety requirements for construction and performance of swivels for use on metering pumps and dispensers

129 најдени, страна 1 од 7 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7