Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма за работа на ИСРМ ТК 25

Насловна » Стандардизација » Технички комитети » ИСРМ ТК 25 » Програма за работа на ИСРМ ТК 25

Број:       ТК:       Фаза:      


ICS:            Подсектор      


Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 25
2014-03-06
Не додадена информација
Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Guidance on the statistical assessment of declared values - Part 1: Principles and rules of application
ИСРМ ТК 25
2014-06-07
prEN 13055
Лесни агрегати за бетон, малтер, цементен малтер, за битуменски мешавини, лесни агрегати за површинска обработка и лесни агрегати за примена во неврзана и во врзана состојба
Lightweight aggregates for concrete, mortar, grout, bituminous mixtures, surface treatments and for unbound and bound applications
ИСРМ ТК 25
2014-09-16
EN 16309:2014/FprA1

Sustainability of construction works - Assessment of social performance of buildings - Calculation methodology
ИСРМ ТК 25
2014-03-06
EN 16516:2017

Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air
ИСРМ ТК 25
2015-06-07
Адитиви за бетон, малтер и инјекциска смеса –Методи за испитување – Дел 13: Референтен ѕидарски малтер за испитување на адитиви за малтери
Admixtures for concrete, mortar and grout – Test methods – Part 13: Reference masonry mortar for testing mortar admixtures
ИСРМ ТК 25
2016-10-07
Градежни производи - Оцена на ослободување на опасни материи
Guidelines for a procedure to support the European standardization of cements

6 најдени, страна 1 од 1 Испечати го пребараниот резултат        1