Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.60 - собрани коментари по Н МКС
Почеток на гласање: 2018-04-02
Краj на гласање:

Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со: FprEN 13031-1 CEN/TC 284

Македонски наслов

Оранжерии: Проектирање и изведба - Дел 1: Комерцијално произведени оранжерии

Англиски наслов

Greenhouses: Design and Construction - Part 1: Commercial production greenhouses

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

This European Standard specifies principles and requirements for the mechanical resistance and stability, serviceability and durability for design and construction of commercial production greenhouse structures irrespective of material, including their foundations, for the professional production of plants and crops. Fire resistance-related aspects are not covered in this standard.

Технички комитети


ICSДиректива

Не е додадена информација.