Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.60 - собрани коментари по Н МКС
Почеток на гласање: 2017-07-07
Краj на гласање:

Македонски наслов

Пуцолански материјали –состојки за производство на цемент. Спецификација, критериуми и оценување на сообразноста. Одредување на јакоста при притисок

Англиски наслов

Pozzolanic materials – constituents for cement production Specification, criteria and conformity assessment Determination of compressive strength

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

Не е додадена информација.

Технички комитети


ICS

Не е додадена информација.

Директива

Не е додадена информација.