Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Фаза: 40.60 - собрани коментари по Н МКС
Почеток на гласање: 2017-07-07
Краj на гласање:

Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со: FprEN 13317 CEN/TC 296

Македонски наслов

Резервоари за транспорт на опасни материи - Сервисна опрема за резервоари - Склоп на капакот за покривање на ревизиониот отвор (идентичен со EN 13317:2002+A1:2006)

Англиски наслов

Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Manhole cover assembly

Гласајте и внесете коментар за овој проект

Доколку сакате да гласате и поднесете коментари за дадениот проект потребно е да се регистрирате на следниот линк: Мој профил

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

This European Standard covers the manhole cover assembly and specifies the performance requirements, dimensions and tests necessary to verify the compliance of the equipment to this standard. The equipment specified by this standard is suitable for use with liquid petroleum products and other dangerous substances of Class 3 of ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road - (flammable liquids) which have a vapour pressure not exceeding 110 kPa at 50 °C including petrol, and which have no-sub-classification as toxic or corrosive.

Технички комитети


ICSДиректива